Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự năm 2018

(Cập nhật ngày:12/03/2018)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

____________

Số:  08 /TB-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2018

_____________

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng nhân sự tại các đơn vị trực thuộc như sau:

I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: GIẢNG VIÊN

A. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Kỹ thuật máy tính: 01 người.

- Bộ môn Công nghệ phần mềm: 02 người.

- Bộ môn Tin học Đại cương: 01 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

B. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Hệ thống điện giao thông: 03 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

C. KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Kinh tế tài chính: 03 người.

- Bộ môn Quản lý dự án xây dựng: 01 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

D. KHOA HÀNG HẢI

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Quản lý hàng hải: 04 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có bằng thuyền trưởng, sĩ quan quản lý boong, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

E. KHOA MÁY TÀU THỦY

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Thiết bị nhiệt tàu thủy: 01 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

F. VIÊN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIAO THÔNG

1. Số lượng cần tuyển: 03 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sĩ, có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu khoa học, các dự án về môi trường và giao thông; có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: CHUYÊN VIÊN

A. KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY

1. Số lượng cần tuyển:

- Phòng thực hành, thí nghiệm: 01 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ kỹ sư trở lên (chuyên ngành kỹ thuật cơ khí).

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ thạc sĩ, có kinh nghiệm, đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

B. TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Số lượng cần tuyển:  01 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ kỹ sư  CNTT trở lên, phù hợp với vị trí công việc.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm làm việc hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy (khổ giấy A4).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng).

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và các giấy tờ khác có liên quan.

- Bản sao Hộ khẩu, 02 Bản sao Chứng minh nhân dân, Giấy khám sức khỏe (không quá 03 tháng).

- 02 ảnh: 3cm x 4cm (chụp trên phông nền trắng, không quá 03 tháng).

Lưu ý: Các bản sao giấy tờ trong hồ sơ các ứng viên nộp đều phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không quá 03 tháng). Hồ sơ nộp Nhà trường sẽ không hoàn trả lại.

 Thông tin liên hệ và địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Tiến Đạt, Phòng Tổ chức – Hành chính, Lầu 2, Phòng A201, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (Số 2, Đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- ĐT: 08.35121988 - 0988 9393 86.

 Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/3/2018.

Các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tham gia thi tuyển dụng.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- Lưu TCHC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

 

Quay lại

Các tin đã đưa