Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng Chuyên viên Phòng Đối ngoại

(Cập nhật ngày:13/03/2018)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

____________

Số: 181303-01 /TB-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2018

_____________

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng Chuyên viên Phòng Đối ngoại như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 02 người.

2.  Mô tả công việc:

- Tìm kiếm, chuẩn bị hồ sơ xin dự án và triển khai dự án quốc tế.

- Hỗ trợ các hoạt động khác có liên quan đến dự án.

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế khác của đơn vị và Nhà trường.

3. Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành về Kinh tế, Ngoại giao, CNTT).

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Tin học văn phòng trở lên.

4. Hồ sơ xin việc bao gồm:

- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy (khổ giấy A4).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng), bản CV tiếng anh.

- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các giấy tờ khác có liên quan.

- Bản sao Hộ khẩu, 02 Bản sao CMND, giấy khám sức khỏe (không quá 03 tháng).

- 02 Ảnh: 3 x 4 (chụp trên phông nền trắng, không quá 03 tháng).

Lưu ý: Hồ sơ các ứng viên đã nộp sẽ không hoàn trả lại.

5. Thông tin liên hệ và địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp cho ông Nguyễn Tiến Đạt, Phòng Tổ chức – Hành chính, Lầu 2, Phòng A201, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (Số 2, Đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) - ĐT: 0988 9393 86.

6. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/3/2018.

Các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tham gia thi tuyển.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- Lưu TCHC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

 

Quay lại

Các tin đã đưa