Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng giảng viên

(Cập nhật ngày:05/08/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
__________

Số:  10 /TB-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2017

______________

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng giảng viên tại các đơn vị trực thuộc như sau:

A. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Hệ thống điện giao thông: 05 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sỹ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sỹ, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

B. KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

1. Số lượng cần tuyển:

- Bộ môn Kinh tế tài chính: 03 người.

- Bộ môn Quản lý dự án xây dựng: 02 người.

2. Yêu cầu chung:

- Có trình độ thạc sỹ trở lên, phù hợp với chuyên ngành giảng dạy.

- Ưu tiên cho các ứng viên có trình độ tiến sỹ, có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đã từng công tác tại các trường Đại học.

- Trình độ ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

C. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy (khổ giấy A4).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng).

- Bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và các giấy tờ khác có liên quan.

- Bản sao Hộ khẩu, 02 Bản sao Chứng minh nhân dân, Giấy khám sức khỏe (không quá 03 tháng).

- 02 ảnh: 3cm x 4cm (chụp trên phông nền trắng, không quá 03 tháng).

Lưu ý: Các bản sao giấy tờ trong hồ sơ các ứng viên nộp đều phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền (không quá 03 tháng). Hồ sơ nộp Nhà trường sẽ không hoàn trả lại.

 Thông tin liên hệ và địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp cho Đ/c Nguyễn Tiến Đạt, Phòng Tổ chức – Hành chính, Lầu 2, Phòng A204, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (Số 2, Đường D3, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- ĐT: 08.35121988 - 0988 9393 86.

 Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/8/2017.

Các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tham gia thi tuyển dụng.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- Lưu TCHC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Hồng

 

Quay lại

Các tin đã đưa