Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng chuyên viên

(Cập nhật ngày:11/08/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
__________

Số:  11 /TB-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân sự năm 2017

______________

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng Chuyên viên Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên như sau:

1. Số lượng cần tuyển: 01 người.

2. Yêu cầu chung:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Trình độ ngoại ngữ: Anh văn trình độ B trở lên.

- Trình độ tin học: Trình độ B trở lên.

- Ưu tiên cho các ứng viên có kinh nghiệm, đã từng công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng.

3. Hồ sơ xin việc bao gồm:

- Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy (khổ giấy A4).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng), bản CV tiếng anh.

- Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các giấy tờ khác có liên quan.

- Bản sao Hộ khẩu, 02 Bản sao CMND, giấy khám sức khỏe (không quá 03 tháng).

- 02 Ảnh: 3 x 4 (chụp trên phông nền trắng, không quá 03 tháng).

Lưu ý: Hồ sơ các ứng viên đã nộp sẽ không hoàn trả lại.

4. Thông tin liên hệ và địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ trực tiếp cho ông Nguyễn Tiến Đạt, Phòng Tổ chức – Hành chính, Lầu 2, Phòng A204, Khu A, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh (Số 2, Đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

- ĐT: 0988 9393 86.

5. Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 21/8/2017.

Các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được tham gia thi tuyển.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Website;

- Lưu TCHC.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Hồng

 

Quay lại

Các tin đã đưa