Thư ngỏ V/v khảo sát đánh giá của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lao động đối với cựu sinh viên tốt nghiệp từ Trường

(Cập nhật ngày:20/04/2022)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  4  năm 2022

THƯ NGỎ 

Kính chào Quý doanh nghiệp, đơn vị,

Nhằm thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng và cải tiến các hoạt động đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh tiến hành thực hiện khảo sát đánh giá của doanh nghiệp, người sử dụng lao động đối với cựu sinh viên tốt nghiệp từ Trường đã và đang công tác tại doanh nghiệp, đơn vị.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh trân trọng gửi đến Quý doanh nghiệp, đơn vị đường link để thực hiện việc khảo sát trực tuyến tại đây.

Kính mong quý doanh nghiệp, đơn vị vui lòng dành chút thời gian hỗ trợ Nhà trường thực hiện khảo sát. Kết quả phản hồi sẽ là cơ sở để chúng tôi hoàn thiện các hoạt động đào tạo trong Nhà trường đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người sử dụng lao động.

Trong quá trình Quý doanh nghiệp, đơn vị thực hiện việc khảo sát, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Hà Thị Thúy Hòa, chuyên viên phòng Công tác sinh viên, số điện thoại: 0983.040.279 để được hướng dẫn và giải đáp.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website;

- Lưu: CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỜNG

(đã ký)

TS. Lê Văn Vang

 

Quay lại

Các tin đã đưa