Thông báo V/v xét chọn và cấp học bổng cho Tân sinh viên khóa 2018

(Cập nhật ngày:08/08/2018)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 552/TB-ĐHGTVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng cho Tân sinh viên khóa 2018

______________-

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ cho Tân sinh viên chính quy hệ đại trà trúng tuyển đầu vào khóa 2018 năm học 2018 - 2019, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng:

- Tân sinh viên chính quy hệ đại trà trúng tuyển đầu vào khóa 2018 năm học 2018 - 2019.

2. Các loại học bổng và tiêu chuẩn xét:

a. Học bổng Thủ khoa:

- Số lượng: 01 suất

- Giá trị: 5.000.000VNĐ/1 suất.

- Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển với điểm số cao nhất nhập học vào Trường (chỉ tính điểm số thực của tổ hợp điểm xét tuyển từ kỳ thi THPT quốc gia, chưa cộng điểm ưu tiên).

b. Học bổng Á khoa:

- Số lượng: 02 suất

- Giá trị: 4.000.000VNĐ/1 suất.

- Đối tượng: Sinh viên trúng tuyển với điểm số cao nhì và ba nhập học vào Trường (chỉ tính điểm số thực của tổ hợp điểm xét tuyển từ kỳ thi THPT quốc gia, chưa cộng điểm ưu tiên).

c. Học bổng Đồng hành:

- Đối tượng: Tân sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có giấy tờ xác nhận của địa phương).

- Giá trị: 2.500.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 50 suất.

3. Thủ tục đăng ký:

  a. Học bổng đồng hành:

  - Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng (download tại đây hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm khi làm thủ tục nhập học);

+ Giấy báo trúng tuyển nhập trường (photo);

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn;

+ Bằng khen, Giấy khen, Giấy xác nhận về các thành tích đặc biệt (nếu có);

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  - Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: Cùng thời điểm sinh viên đăng ký nhập học tại Trường.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên hoặc bàn hỗ trợ sinh viên tại Hội trường.

 b. Học bổng Thủ khoa, Á khoa: Căn cứ vào điểm số trúng tuyển của sinh viên mỗi khoa, Nhà trường tiến hành xét chọn những sinh viên có điểm số cao nhất để trao học bổng.

 Trường hợp có nhiều sinh viên cùng điểm, Hội đồng xét chọn học bổng của Nhà trường sẽ chọn sinh viên có điểm cao hơn sau khi cộng điểm ưu tiên.

4. Tổ chức thực hiện:

- Giao Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thông báo đến sinh viên làm hồ sơ đăng ký.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên, trình Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên.

- Dự kiến Lễ khai giảng: Tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Lưu ý:

- Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên tiếp tục vận động các phần quà là hiện vật và hiện kim để trao cho sinh viên trong năm học 2018-2019. Do đó, sinh viên thường xuyên theo dõi các thông báo về học bổng trên website: www.qhdn.ut.edu.vn

- Tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ không nhập học được đúng thời hạn vui lòng liên hệ trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (thầy Phan Quốc Cường - 0972.425.113) để được hướng dẫn hỗ trợ đột xuất.

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên. Số điện thoại: 028. 3512.1597 hoặc thầy Cường - 0972.425.113.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- P. CT-SV (Website);

- Lưu TCHC, TT QHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa