Thông báo V/v tuyển thực tập sinh tại Công ty YCH Protrade (thuộc tập đoàn YCH, Singapore)

(Cập nhật ngày:22/01/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐỐI NGOẠI

_________________

Số: 01/2019-TB-PĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019


THÔNG BÁO

V/v tuyển thực tập sinh tại Công ty YCH Protrade (thuộc tập đoàn YCH, Singapore)

_____________________

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM và Tập đoàn YCH, Singapore. Công ty YCH Protrade đã gửi thông báo tuyển chọn sinh viên cho đợt thực tập trong năm 2019.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông tin chi tiết đến sinh viên điều kiện và hồ sơ ứng tuyển như sau:

Điều kiện:

 • Chuyên ngành: Kinh tế vận tải
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp và viết tốt
 • Học lực: Khá giỏi
 • Thời gian thực tập: 8-16 tuần. Sinh viên vui lòng ghi rõ thời gian thực tập mong muốn (từ tháng…tháng) trong CV ứng tuyển.
   
 • Hồ sơ ứng tuyển:
 • Đơn đăng ký (mẫu đính kèm tại đây);
 • CV (Tiếng Anh);
 • Bảng điểm;
 • Chứng chỉ, văn bằng (nếu có).

Những sinh viên đã ứng tuyển tại Buổi Sự kiện Kết nối Doanh nghiệp và Nhà trường (The Academia and Industry Networking 2018) ngày 27/11/2018 sẽ được phía Công ty YCH liên hệ phỏng vấn, mà không cần nộp hồ sơ đợt này.

Sinh viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến email: lien.vu@ut.edu.vn - Ms. Vũ Phương Liên, trước ngày 22/02/2019.

Thông tin chi tiết chương trình thực tập, sinh viên tham khảo tại đây.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                                                           TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI 

                                                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                                                 TS. Nguyễn Anh Tuấn

                                                                                      

Quay lại

Các tin đã đưa