Thông báo V/v tuyển sinh chương trình Thạc sỹ tại Nga

(Cập nhật ngày:16/07/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 27/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển sinh chương trình Thạc sỹ tại Nga

_______________

Trường đại học Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng Tomsk (TSUAB, Nga) triển khai chương trình tuyển sinh năm 2020 cho chương trình thạc sỹ Kiến trúc xây dựng.

Phòng Đối Ngoại trân trọng giới thiệu tổng quan chương trình để các CB-CNV và sinh viên quan tâm, đăng ký tham gia.

1. Chương trình đào tạo: Thạc sỹ Kiến trúc xây dựng

2. Thời gian đào tạo: 02 năm (04 học kỳ)

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

4. Phương thức đào tạo: Toàn thời gian

5. Địa điểm đào tạo: Trường đại học Kiến trúc và Kỹ thuật Xây dựng Tomsk (TSUAB, Nga)

6. Học phí: 2,900 USD/năm

7. Thông tin liên hệ: Cô Marina – Chuyên viên phòng hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kiến trúc và Xây dựng. Điện thoại: +7(3822) 76-00-34. Email:  iir@tsuab.ru

Để biết thêm thông tin, các ứng viên xin vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa