Thông báo V/v tuyển chọn sinh viên nhận Học bổng ABS năm 2021

(Cập nhật ngày:26/05/2021)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 17/2021-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO 

V/v tuyển chọn sinh viên nhận Học bổng ABS năm 2021

_______________

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tham gia nhận học bổng ABS năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Giá trị học bổng: 5 suất, 200 USD/suất

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy, Cơ khí và các ngành kỹ thuật có liên quan, chưa từng được nhận học bổng ABS.

- Điểm tích lũy đến thời điểm nộp hồ sơ từ 3.0 trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, đã tham gia các hoạt động xã hội.

3. Hồ sơ học bổng:

- Form đăng ký (theo mẫu, tải tại đây);

- Thư giới thiệu (theo mẫu, tải tại đây);

- Sơ yếu lý lịch (CV);

- Thư động lực (Motivation Letter);

- Bảng điểm (tiếng Việt + tiếng Anh);

- Các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen (nếu có).

4. Quy trình nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Đối ngoại trước 16h ngày 12/7/2021. 

5. Thông tin liên hệ: Phòng Đối ngoại (028 3510 6171)

Lưu ý: Sau khi xét chọn hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký xét chọn học bổng, sinh viên cần cung cấp chính xác số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Sinh viên quan tâm có thể xem thêm thông tin về Học bổng ABS tại đây.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                                            TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

                                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                                           TS. Nguyễn Quang Sang

 

Quay lại

Các tin đã đưa