Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2017 - 2018 dành cho tân sinh viên

(Cập nhật ngày:08/09/2017)

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HCM

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

***

  Số:  10 -TB/HSV

         

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017

                                

THÔNG BÁO

V/v Tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng năm học 2017 - 2018 dành cho tân sinh viên

_____

Nhằm hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho đối tượng tân sinh viên vượt khó học giỏi đang theo học tại các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên địa bàn TP.HCM trong năm học 2017 – 2018. Ban Thư Ký Hội Sinh viên trường trân trọng thông báo đến các bạn tân sinh viên những suất học bổng cụ thể như sau

I. Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:

1/ Số lượng: 197 suất (trị giá: 2.000.000 – 10.000.000 đồng/suất/năm học)

2/ Đối tượng – Tiêu chuẩn:

- Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM năm học 2017 – 2018 và đang theo học vào trường trúng tuyển.

- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

- Ưu tiên sinh viên mồ côi, khuyết tật.

- Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2017.

II. Học bổng cho sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ:

1/ Số lượng:  Không hạn chế (trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học, học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

2/ Đối tượng – tiểu chuẩn

- Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường đại học Giao thông vận tải Tp. HCM  2017 – 2018 và đang theo học vào trường trúng tuyển.

- Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 22 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số).

- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

- Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2017.

- Ưu tiên sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

III. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu)

- 01 tấm ảnh 3x4 (có ghi rõ họ và tên, địa chỉ hiện ở, ngày tháng năm sinh)

- Thư giới thiệu trình bày về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

- Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường ban hành hoặc bản sao có công chứng.

- Bản sao CMND, thẻ sinh viên (hoặc giấy xác nhận sinh viên)

- Bản sao Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách hoặc sổ hộ nghèo có công chứng (đối với học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).

- Điền đầy đủ thông tin vào link: http://bit.ly/2w0TvV4

Lưu ý: Đối với học bổng mồ côi cả cha lẫn mẹ cần thể hiện rõ hoàn cảnh gia đình trong thư giới thiệu.

Ban thư ký Hội sinh viên Trường đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Chấp Hành Liên Chi Hội Sinh viên các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên khoa được biết và tập hợp hồ sơ của sinh viên dự xét học bổng gửi hồ sơ về Văn Phòng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, trước 17g00 ngày 17/9/2017).

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Đ/c Lê Tuấn Vũ – Chủ tịch Hội Sinh Viên trường (SĐT: 098 440 8582).

 

TM. BAN THƯ KÝ HSV TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Tuấn Vũ

 

Quay lại

Các tin đã đưa