Thông báo V/v tham gia chương trình Hội trại “International Ocean Camp” của Đại học Hải dương Đài Loan (NTOU)

(Cập nhật ngày:08/08/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 27/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v tham gia chương trình Hội trại “International Ocean Camp” của

 Đại học Hải dương Đài Loan (NTOU)

 ________________________

Tiếp nối thành công của chương trình Hội trại “International Ocean Camp” qua hai năm tổ chức, Đại học Hải dương Đài Loan tiếp tục mời các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường tham gia chương trình năm 2019.

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo chi tiết chương trình như sau:

1. Thời gian: 21/10/2019 – 30/10/2019.

2. Chi phí: Phía mời tài trợ toàn bộ (chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi và visa).

3. Hạn chót đăng ký: 16h ngày 30/8/2019.

4. Ưu tiên ứng viên có sẵn Passport

Cán bộ, giảng viên và sinh viên nào quan tâm xin vui lòng gửi đăng ký qua email: lien.vu@ut.edu.vn hoặc liên hệ 0933 342 979 để được giải đáp thắc mắc (Ms. Vũ Phương Liên – Phòng Đối ngoại).

Để biết thêm chi tiết chương trình, ứng viên xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa