Thông báo V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ tết và sau Tết Nguyên đán năm 2021

(Cập nhật ngày:29/01/2021)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
___________________

Số: 63 /TB- ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
trong thời gian nghỉ tết và sau Tết Nguyên đán năm 2021

___________________

Bước sang năm 2021, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của virut có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại Việt Nam 3 ngày gần đây đã phát hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách hiệu quả để đảm bảo sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong thời gian nghỉ Tết và sau Tết Nguyên đán năm 2021.

Nhà trường yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường thực hiện các nội dung sau:

1. Trong thời gian nghỉ tết

- Thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế.

+ Khẩu trang: Thường xuyên đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và khi đến các cơ sở y tế.

+ Khử khuẩn: Rửa tay thường xuyên đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

+ Khoảng cách: Luôn giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

+ Không tụ tập: Không tụ tập đông người.

+ Khai báo y tế: Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc gọi cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn đồng thời thực hiện khai báo Y tế trực tuyến theo yêu cầu của Bộ y tế tại htts://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https;//ncovi.vn

- Chủ động cập nhật và thực hiện các văn bản, hướng dẫn, thông báo, khuyến cáo của các cơ quan có thẩm quyền và của Nhà trường về phòng chống dịch Covid-19.

- Thực hiện khai báo Y tế trước khi quay trở lại trường làm việc, học tập (có hướng dẫn cụ thể sau).

2. Trong 2 tuần đầu đi làm, đi học

- Tự kiểm tra thân nhiệt, không được đi làm, đi học nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, khi phát hiện mình có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19 và khi có các triệu chứng sốt, ho, khó thở đồng thời báo ngay cho bộ phận Y tế trường để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn.

- Thực hiện đo thân nhiệt tại cổng trường đồng thời thực hiện thông điệp 5K: Khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế.

Nhà trường yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các đơn vị liên quan thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Website, cổng TTSV (để thông báo);

- Lưu: VT, P.TC-HC.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa