Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo thi tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017

(Cập nhật ngày:05/01/2018)

Hội đồng tuyển sinh  hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2  hình thức VLVH năm 2017 trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

1/   Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo các môn thi làm đơn và nộp về cho hội đồng tuyển sinh Trường trong thời gian quy định.

2/   Thời gian nhận đơn: từ ngày 04/01/2018 đến ngày 14/01/2018

(Trường hợp đơn gửi bằng đường bưu điện, Hội đồng sẽ căn cứ thời gian theo dấu bưu điện).

3/   Lệ phí chấm phúc khảo: 30.000 đồng/thí sinh/môn

4.   Nơi nhận đơn phúc khảo

      Phòng Đào tạo Vừa làm vừa học, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

      Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng tuyển sinh

Quay lại

Các tin đã đưa