Thông báo V/v mở lớp cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới lần I, năm học 2017 – 2018

(Cập nhật ngày:03/10/2017)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
*****

Số: 10 /TB-ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cảm tình đoàn và

kết nạp đoàn viên mới lần I, năm học 2017 – 2018

_______________

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018 của Ban chấp hành Đoàn trường, nhằm giới thiệu và tạo điều kiện những thanh niên ưu tú chưa được kết nạp Đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thêm vững mạnh, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Lớp cảm tình Đoàn và kết nạp đoàn viên mới lần I năm học 2017 – 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả thanh niên ưu tú của các cơ sở Đoàn là cán bộ - giảng viên và sinh viên dưới 30 tuổi chưa được kết nạp Đoàn.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:  Ngày 28/10/2017 (Thứ 7)

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 10h30

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

*Lưu ý: Học viên đi học đầy đủ 2 buổi.

2.  Địa điểm: Hội trường E001, cơ sở chính (Số 2 – D3 – Khu Văn Thánh Bắc – Phường 25 – Quận Bình Thạnh).

III. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:

1. Hình thức đăng ký:

- Bí thư Chi đoàn lập danh sách (theo mẫu) và gửi về văn phòng Đoàn cơ sở chính Từ 01/10/2017 đến ngày 20/10/2017, đồng thời thu 2 hình 2x3 những sinh viên đăng ký lớp học.

- Ngoài ra sinh viên cũng có thể đăng ký trực tiếp tại văn phòng Đoàn cơ sở chính trong thời gian nêu trên

2. Lệ phí tham gia:

- Mỗi học viên khi tham gia lớp học đóng 50.000đ/1 học viên gồm tiền tài liệu, giấy làm bài thu hoạch, sổ đoàn, thẻ đoàn, nghị quyết, báo cáo viên.

- Tài liệu học sẽ được Ban Tổ chức lớp học phát cho các bạn học viên.

3.  Chương trình học :

-  Học viên sẽ được học 03 bài trong tài liệu Bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên.

-  Sau đó học viên sẽ làm một bài thu hoạch, nếu đạt sẽ được chứng nhận và xét kết nạp đoàn.

Thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Lê Thị Thùy Linh – Chánh VP Đoàn trường, SĐT: 01685694599

 

Nơi nhận:

-    BTV Đoàn trường (để b/c);

-    Các cơ sở Đoàn (để t/h);

-    Lưu VT.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lê Thị Thùy Linh

 

Quay lại

Các tin đã đưa