Thông báo V/v hoãn tổ chức thi, xét tuyển tuyển sinh hệ VLVH đợt 23, 24/04/2017

(Cập nhật ngày:20/04/2017)

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

     PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức thi, xét tuyển tuyển sinh hệ VLVH đợt 23, 24/04/2017

_____________

Phòng Đào tạo VLVH thông báo đến các thí sinh đã nộp Hồ sơ dự thi vào các ngành thuộc hệ đào tạo vừa làm vừa học như sau:

- Do số lượng hồ sơ đã nhận (tính đến hết ngày 19/04/17) chưa đủ so với quy định để mở ngành nên sẽ không tổ chức thi tuyển, xét tuyển vào các ngành, các hệ vừa làm vừa học đợt ngày 23, 24/04/2017.

- Phòng vẫn tiếp tục nhận Hồ sơ dự thi, xét tuyển cho đến khi nào đủ số lượng quy định sẽ thông báo cho tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ về kế hoạch thi tuyển, xét tuyển mới.

- Những hồ sơ đã nộp sẽ được lưu tại Phòng đào tạo VLVH.

- Những thí sinh đã nộp Hồ sơ dự thi nếu có nhu cầu rút Hồ sơ liên hệ tại Phòng đào tạo VLVH các buổi chiều (sau 14h00) các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5.

- Thông báo này thay cho nội dung tin nhắn SMS gửi đến thí sinh đã nộp hồ sơ.

Chi tiết xin liên hệ: 0168.638.6378 hoặc 08.3898.0429 (thầy Bình).

Nơi nhận:

-   Ban Giám hiệu (báo cáo);                         

-    Trung tâm Dữ liệu&CNTT (website);

-    Lưu ĐT.VLVH, VT.

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Đức Hiếu

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa