Thông báo V/v Đăng ký tham Hội thi “THỦ LĨNH SINH VIÊN UT” năm 2019

(Cập nhật ngày:26/03/2019)

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC

GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

***

  Số: 01 /TB-BTK

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký tham Hội thi “THỦ LĨNH SINH VIÊN UT” năm 2019

________________

Căn cứ vào kế hoạch số:13/ KH-HSV của Ban thư ký Hội sinh viên trường về việc tổ chức Hội thi “ Thủ lĩnh sinh viên UT” năm 2019;

Nay Văn phòng Hội sinh viên trường thông báo đến toàn thể sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh về việc đăng ký tham gia Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên UT” năm 2019 như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Hội thi diễn ra từ ngày 31/03/2019 đến  ngày 08/06/2019

2. Địa Điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (Số 2, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh).

II. ĐỐI TƯỢNG:

- Thành phần bắt buộc: BCH Đoàn Khoa, BCH Liên Chi Hội Khoa, Ban điều hành - Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm (là sinh viên năm nhất, năm hai);

- Toàn thể sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CUỘC THI:

1. Hình thức thi: Thi viết, thi tài năng và kiến thức

2. Nội dung thi: Cuộc thi cấp trường sẽ tổ chức thành 04 vòng

2.1 Vòng 1: Vòng sơ loại:

2.1.1. Thời gian, địa điểm vòng loại: Diễn ra vào ngày 31/03/2019 (Chủ nhật). Tại Hội Trường A Cơ sở chính lúc 17h00 - 18h30.

2.1.2. Nội dung vòng loại:

Thí sinh trả lời 40 câu trắc nghiệm kiến thức tổng quát về tự nhiên, khoa học cơ bản, lịch sử, văn hóa, xã hội; Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Truyền thống Đoàn - Hội, Điều lệ Đoàn - Hội; Truyền thống nhà trường; Nghệ thuật; Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thành phố và đất nước hiện nay; Kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế; các câu hỏi về IQ, EQ.

Kết thúc vòng sơ Ban giám khảo sẽ chọn 28 thí sinh có điểm cao nhất  sẽ bước tiếp vào vòng thi Bán Kết “Thủ lĩnh trải nghiệm”.

2.2 Vòng 2 “Thủ lĩnh Trải nghiệm”:

2.2.1 Thời gian, địa điểm: Từ ngày 13/4 đến 14/4/2019 (Thứ 7 và Chủ nhật).

2.2.2. Nội dung:

28 thí sinh sẽ được Phỏng vấn và chia thành 4 đội, mỗi đội sẽ cùng tham gia các hoạt động Teambuilding tại Khu du lịch – Sinh hoạt - Dã ngoại Horota – Bà Rịa, Vũng Tàu, trong Vòng thi này các Thí sinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ, thách thức do BTC đặt ra (mỗi đội sẽ có 1 người đồng hành từ BTC để hỗ trợ trong suốt phần thi).

Kết thúc vòng thi “Thủ lĩnh Trải ngiệm”, BTC sẽ chọn 15 thí sinh có điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng thi “Thủ lĩnh Sáng tạo”.

2.3 Vòng 3 “Thủ lĩnh Sáng tạo”:

2.3.1 Thời gian, địa điểm vòng 3: từ ngày 20/4/2019 (Thứ 7) đến 19/5/2019 (Thứ 7).

2.3.2 Nội Dung:

15 thí sinh sẽ được chia ngẫu nhiên thành 3 đội, mỗi Đội sẽ lên ý tưởng để thực hiện 1 Dự án Cộng đồng mang tính sáng tạo – có sức ảnh hưởng, lan truyền mạnh mẽ trong sinh viên – phục vụ lợi ích của chính sinh viên và nhà trường hoặc lớn hơn là Cộng đồng xã hội. Các đội sẽ được trình bày -  phản biện và nhận được sự góp ý từ Ban giám khảo . Đồng thời các đội sẽ cùng tranh luận và phản biện với nhau về nội dung của Dự án. Sau đó, Ban Giám khảo sẽ nhận xét và kết luận về việc tổ chức thực hiện Dự án. Các đội sẽ tổ chức thực hiện Dự án được duyệt. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm đội và điểm cá nhân trong quá trình tham gia tổ chức – thực hiện Dự án.

Kết thúc vòng thi “Thủ lĩnh Sáng tạo”, 6 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước tiếp vào Vòng Chung kết.

2.4 Vòng 4 Vòng Chung Kết:

2.4.1 Thời gian, địa điểm vòng chung kết: Thời gian diễn ra từ 17h30 đến 22h00, ngày 08/06/2019 (Thứ 7) tại Hội Trường A cơ sở chính.

2.4.2 Nội Dung vòng thi bán kết:

6 thí sinh tham gia 4 vòng thi gồm:

- Vòng 1: Tài năng

- Vòng 2: Thông thái

- Vòng 3: Nếu tôi là Thủ lĩnh

- Vòng 4: Bản lĩnh

BTC sẽ chọn ra một thí sinh xuất sắc nhất dành ngôi vị Quán quân của Hội thi.

IV. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019

2. Hình thức đăng ký: đăng ký theo link: https://bit.ly/2TtyavO

V. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA:

- Có cơ hội nhận được những giải thưởng từ Ban tổ chức cuộc thi;

- 01 Giải nhất: 2.000.000 VNĐ và Giấy khen Ban chấp hành HSV Trường;

- 01 Giải nhì: 1.500.000 VNĐ và Giấy khen Ban chấp hành HSV Trường;

- 01 Giải ba: 1.000.000 VNĐ và Giấy khen Ban chấp hành HSV Trường;

- 03 Giải khuyến khích: 500.000 VNĐ và Giấy khen BCH HSV Trường;

- Cấp Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi cho 28 thí sinh tham gia vòng thi “Thủ lĩnh Trải nghiệm”.

- Sinh viên tham gia được Cấp giấy chứng nhận khi tham gia chương trình.

- Và một số quyền lợi khác....

Nơi nhận:

- HSV TP: Thường trực, VP để (b/c);

- Đảng ủy – BGH trường để (b/c);

- BTV Đoàn, BTK HSV để (b/c);

- Ban tổ chức để (t/k);

- BTV các Đoàn khoa;

- LCH Sinh viên các khoa, CLB, Đội, nhóm để (t/h);

- Sinh viên toàn trường để (t/t)

- Lưu VT.

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

 

Quay lại

Các tin đã đưa