Thông báo V/v đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc, KMOU

(Cập nhật ngày:13/03/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 15/TB-ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc, KMOU

_____________

Vừa qua, Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) đã gửi thông báo về chương trình trao đổi sinh viên hè (International Summer School – ISS).

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo nội dung chi tiết chương trình như sau:

- Thời gian: 3 tuần từ 17/07-04/08/2017

- Nội dung chương trình: sinh viên sẽ được tham gia học tập về ngôn ngữ, văn hóa Hàn Quốc, đi thực tế tại các công ty ngành Hàng hải, giao lưu với các sinh viên đến từ các trường Đại học khác trên thế giới.

- Chi phí:

+ Phía mời đài thọ chỗ ở, phí tham dự khóa học và đi thực tế

+ Sinh viên chi trả các chi phí còn lại như phí visa, vé máy bay, tiền ăn

- Số lượng: Sinh viên sau khi đăng ký và được tuyển lựa tại trường, sẽ được gửi đến KMOU để xem xét. Số lượng SV được chọn tham gia chương trình cuối cùng sẽ do KMOU quyết định.

Theo đó, phòng Đối ngoại thông báo sinh viên đăng ký ứng tuyển để tham gia chương trình. Điều kiện:

- Sinh viên Đại học Chính quy tất cả các ngành

- Anh văn giao tiếp tốt

- Điểm học lực: từ 2/4 trở lên

- Chưa từng vi phạm kỷ luật theo quy định Nhà trường

- Có sẵn hộ chiếu

Sinh viên sau khi tham gia chương trình sẽ được chuyển đổi tín chỉ và ghi nhận hoàn thành môn học “Kỹ năng mềm” tại trường.

Sinh viên quan tâm vui lòng đăng ký trực tiếp với Phòng Đối Ngoại trước ngày 10/04/2017.

Để biết thêm chi tiết chương trình, vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân

 

Quay lại

Các tin đã đưa