Thông báo V/v đăng ký dự thi Olympic Toán học và Cơ học cấp trường 2021

(Cập nhật ngày:15/01/2021)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

________________

Số: 30/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký dự thi Olympic Toán học và Cơ học cấp trường 2021

_________________

Căn cứ ý kiến đồng ý chủ trương của Đảng ủy Nhà trường, thực hiện kế hoạch số 26/KH-ĐHGTVT ngày 14/01/2021 của Ban Giám hiệu về việc Tổ chức thi Olympic các môn Toán học, Cơ học cấp trường năm học 2020-2021 và chuẩn bị cho kỳ thi Olympic các môn Toán học, Cơ học toàn quốc năm 2021, phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch tổ chức kỳ thi Olympic Toán học và Cơ học cấp Trường năm 2021 làm cơ sở để lựa chọn các đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Toán học, Cơ học toàn quốc năm 2021 như sau:

1. Đối tượng dự thi:

Toàn thể sinh viên đang học tập hệ chính quy của Nhà trường (hệ đại trà và chất lượng cao).

2. Môn thi:

a. Olympic Toán học

STT

Môn

Bộ môn quản lý chuyên môn - Khoa

1

Đại số

Bộ môn Toán – Khoa Cơ bản

2

Giải tích

b. Olympic Cơ học

STT

Môn

Bộ môn quản lý chuyên môn

1

Cơ học kỹ thuật

Bộ môn Cơ học – Khoa Kỹ thuật xây dựng

2

Sức bền vật liệu

3

Cơ học kết cấu

4

Thủy lực

5

Cơ học đất

Bộ môn Nền móng Công trình ngầm – Khoa Kỹ thuật xây dựng

6

Nguyên lý máy

Bộ môn Cơ sở Cơ khí – Viện Cơ khí

7

Chi tiết máy

8

Ứng dụng tin học trong Cơ học kỹ thuật

Bộ môn Cơ học – Khoa Kỹ thuật xây dựng

9

Ứng dụng tin học trong Sức bền vật liệu

10

Ứng dụng tin học trong Cơ học kết cấu

11

Ứng dụng tin học trong Nguyên lý máy

Bộ môn Cơ sở Cơ khí – Viện Cơ khí

12

Ứng dụng tin học trong Chi tiết máy

Nội dung đề cương ôn thi cho năm 2021 sinh viên có thể tải theo đường dẫn:

https://drive.google.com/drive/folders/1DdAVYDyZuYdEhg6V4NcTQIAyduRsYw9n?usp=sharing

3. Thời gian dự kiến cho việc thi cấp Trường:

      a. Olympic Toán học

  • Đăng ký dự thi cấp trường: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/01/2021.
  • Thi cấp trường: ngày 24/01/2021.
  1. Olympic Cơ học
  • Đăng ký dự thi cấp trường: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/02/2021.
  • Thi cấp trường: ngày 28/02/2021.

Tùy tình hình thực tế, việc thành lập các đội tuyển tham dự kỳ thi toàn quốc 2021 và lịch huấn luyện chi tiết của từng đội tuyển sẽ được phòng Công tác sinh viên thông báo cụ thể sau.

4. Đăng ký tham dự:

Thí sinh tham dự bằng cách đăng ký qua đường dẫn sau: https://forms.gle/Tz6a2HHs8HGtTSDZ9

5. Giải thưởng và quyền lợi của sinh viên:

Sinh viên đạt giải thưởng Olympic các cấp được nhận giấy khen, bằng khen và phần thưởng cụ thể từ Ban tổ chức theo đúng quy định về các mức khen thưởng của Nhà trường.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ thầy Phan Quốc Cường, chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên, phòng C001 cơ sở 1, điện thoại 0972.425.113

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa, Bộ môn liên quan (để t/h);

- Người học hệ chính quy (để t/h);

- Lưu: CTSV, VT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Minh Đức

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa