Thông báo V/v đăng ký Cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” lần 3 năm 2020

(Cập nhật ngày:04/09/2020)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH GIAOTHÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Số: 07-TB/ĐTN-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký Cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” lần 3 năm 2020

____________________

Căn cứ Kế hoạch số 235-KH/TĐTN-VP của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về cuộc thi sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” lần 3 năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 30-TB/KHCNT của Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ;

Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến các cơ sở Đoàn Viện, Khoa và sinh viên một số nội dung như sau:

1. Thời gian đăng ký tham gia và các mốc thời gian tổ chức cuộc thi:

Thời gian đăng ký ý tưởng: đến hết ngày 13/9/2020, đăng ký trực tuyến tại website: www.giaothongxanh.vn hoặc www.ytuongsangtaohcm.vn;

- Chấm sơ loại và công bố danh sách vào vòng bảo vệ ý tưởng: từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16/9/2020.

- Vòng thi bảo vệ ý tưởng: dự kiến ngày 27/9/2020.

- Thực hiện ý tưởng và tổ chức Vòng Chung kết, lễ tổng kết giao giải: dự kiến ngày 25/10/2020.

2. Địa điểm tổ chức Vòng thi bảo vệ ý tưởng, vòng Chung kết và lễ tổng kết trao giải Cuộc thi: dự kiến tổ chức tại Thành Đoàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

3. Hồ sơ và Biểu Mẫu:

Kế hoạch tổ chức cuộc thi: https://bitly.com.vn/2c1n2.           

- Hướng dẫn đăng ký:  https://bitly.com.vn/ocIXv .

4. Cán bộ Đoàn Trường phụ trách:

- Đ/c: Huỳnh Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Trưởng Ban Học tập và Nghiên cứu khoa học Đoàn Trường, điện thoại: 0969 903 082.

- Để đạt hiệu quả trong Cuộc thi “Giao thông xanh” lần thứ 3 năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Trường kính đề nghị Cấp ủy, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Lãnh đạo các Viện và Quý Thầy, Cô quan tâm, hỗ trợ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả thông báo này đến đoàn viên, sinh viên trong đơn vị, đảm bảo theo tiến độ. 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- P.KHCN&NCPT (để p/h);

- Chi ủy, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Lãnh đạo các Viện (để p/h);

- Giảng viên, sinh viên;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

Quay lại

Các tin đã đưa