Thông báo V/v chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2017

(Cập nhật ngày:04/07/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP 
VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

_____________

Số: 06/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng ABS năm 2017

____________________

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2013, 2014 chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Máy tàu thủy, Công nghệ đóng tàu, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết bị năng lượng tàu thủy về việc chọn sinh viên tham gia nhận học bổng ABS năm 2017 như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 10 suất.

- Trị giá: 100 USD/01 suất.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng ABS.

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017 là 3.0 trở lên.

- Điểm rèn luyện tính đến hết học kỳ 1 năm học 2016-2017 là 70 điểm trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, đã tham gia các hoạt động xã hội.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 ngày 18/07/2017.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Application form (như file đính kèm)

- CV

- Statement of Purpose

- Bảng điểm (Tiếng Anh + tiếng Việt)

- Các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen (nếu có)

Lưu ý: Sau khi xét chọn hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký xét chọn học bổng, sinh viên cần ghi thông tin chính xác số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 08.3512.1597.

Website: www.qhdn.ut.edu.vn

Nơi nhận:

Khoa QLSV;

Website TT;

- Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Lê Quang Thành

 

Quay lại

Các tin đã đưa