Thông báo V/v chọn sinh viên nhận Học bổng SANDEN Việt Nam năm 2020

(Cập nhật ngày:27/05/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 19/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v chọn sinh viên nhận Học bổng SANDEN Việt Nam năm 2020

_______________

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tham gia nhận học bổng SANDEN năm 2020. Chi tiết như sau:

1. Giá trị học bổng: 02 suất, 5.000.000 VNĐ/suất

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên năm 03 và năm 04 đang theo học các ngành liên quan tới cơ khí động lực hoặc thiết kế cơ khí.

- Điểm tích GPA từ 2.8 trở lên.

- Tham gia được các khóa đào tạo chuyên môn và phải thực tập nghiệp vụ bán thời gian tại Công ty SANDEN Việt Nam

- Có nguyện vọng làm việc tại Công ty SANDEN Việt Nam sau khi ra trường (ưu tiên)

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

- Tiếng anh khá, đặc biệt biết tiếng Nhật là 1 lợi thế

3. Hồ sơ học bổng:

- Bản khai lý lịch (CV)

- Thư giới thiệu bản thân (Motivation Letter)

- Bảng điểm

- Các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen (nếu có)

4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 15h ngày 20/06/2020.

5. Quy trình nộp hồ sơ: Sinh viên scan hồ sơ và gửi file mềm qua Email: nam.vu@ut.edu.vn và file cứng nộp cho Đ/c Vũ Hải Nam, Chuyên viên Phòng Đối ngoại - phòng A105.

Lưu ý: Sau khi Công ty SANDEN Việt Nam xét chọn các hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký xét chọn học bổng, sinh viên cần cung cấp chính xác số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa