Thông báo viết bài tham dự Hội thảo quốc tế giữa các trường ĐH Giao thông vận tải “Actual Problems of Transportation Sector Development”

(Cập nhật ngày:14/10/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 37/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v viết bài tham dự Hội thảo quốc tế giữa các trường đại học Giao thông vận tải “Actual Problems of Transportation Sector Development

________________

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Giao thông vận tải liên bang Nga tổ chức Hội thảo quốc tế giữa các trường đại học giao thông vận tải với chủ đề “Actual Problems of Transportation Sector Development”.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo mời các cán bộ, giảng viên và các nghiên cứu sinh trong và ngoài trường, tham gia viết bài về hội thảo, chi tiết như sau:

- Chủ đề hội thảo: Với các chuyên đề “Xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng giao thông và các công trình dân dụng-công nghiệp; Công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục, khoa học và kinh tế; Các khía cạnh thực tế của quản lý và kinh tế, quan hệ đối tác công-tư và công cộng”. 

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian hội thảo: 01 ngày dự kiến trong Tháng 02/2020

Những bài báo chất lượng sẽ được lựa chọn và xuất bản kỷ yếu hội thảo dưới dạng file mềm có chỉ số xuất bản RSCI (Russian Science Citation Index), được phân phối miễn phí cho người tham gia.

Hạn chót nộp bài báo cáo (Full paper) trước ngày 15/11/2019, được gửi tới địa chỉ e-mail: savchukrr@gmail hoặc trongtam.nguyen@ut.edu.vn.

Quý Thầy/Cô cần giải đáp thắc mắc, vui lòng tham khảo thông tin đính kèm hay liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức Hội thảo: TS. Nguyễn Trọng Tâm, theo địa chỉ e-mail: trongtam.nguyen@ut.edu.vn; Điện thoại: 096 468 79 26.

Trân trọng thông báo./.   

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa