Thông báo Về việc tham gia Trại hè Khởi nghiệp toàn cầu 2017 (GESC 2017)

(Cập nhật ngày:20/06/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 31/2017-TB-PĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tham gia Trại hè Khởi nghiệp toàn cầu 2017 (GESC 2017)

 ___________________

Trường ĐH Mahasarakham, Thái Lan gửi thư mời sinh viên tham gia Trại hè Khởi nghiệp toàn cầu 2017 lần thứ 2 tại Thái Lan.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian tổ chức: 07 - 19/8/2017
  • Địa điểm: Maha Sarakham, Nakhonratchasima, Bangkok, Pattaya – Thái Lan.
  • Chương trình trại hè gồm các buổi hội thảo, tư vấn, tham quan nhà máy, gặp gỡ những người thành đạt, giao lưu văn hoá và đi thực tế các thành phố trọng điểm của Thái Lan.
  • Phí đăng ký: 800 USD/người (gồm chi phí ăn ở và đi lại nội địa)
  • Hạn chót đăng ký: 30/6/2017
  • Thông tin liên hệ: Ms. Jocebel Ramirez Bonilla: belleb.msu@gmail.com

Sinh viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin tại file đính kèm. Liên hệ đăng ký tham dự với Chuyên viên Đào Thế Anh, Phòng Đối ngoại.

Trân trọng thông báo./.                                                                                             

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân

 

Quay lại

Các tin đã đưa