Thông báo về kết quả vòng thi bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Éureka năm 2019 của sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM

(Cập nhật ngày:04/11/2019)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
______________

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


 

Số: 19- TB/ĐTN-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về kết quả vòng thi bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Éureka năm 2019 của sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh
_______________

Căn cứ Thông báo của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về kết quả của vòng Bán kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Éureka 2019,

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến Quý thầy cô, sinh viên trường kết quả vòng thi bán kết giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Éureka 2019 của sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh những nội dung như sau:

- Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh có số lượng đề tài được lọt vào vòng chung kết là: 04 đề tài/ 19 đề tài gửi dự thi, cụ thể:

STT

Đề tài

Nhóm tác giả

Lĩnh vực/ Chuyên ngành

Đơn vị

1

Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đất sét pha – sợi xơ dừa gia cố xi măng.

Võ Minh Sang ;

Hồ Quang Hưng ;

Võ Tấn Hậu

Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng/ Xây dựng

Khoa Công trình giao thông

2

Ứng dụng công cụ Dynamo để phát triển mô hinh thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thiết kế

Nguyễn Văn Tuấn ;

Nguyễn Trung Thông ;

Võ Nguyên Anh

Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng/ Xây dựng

Khoa Kỹ thuật xây dựng

3

Nghiên cứu hành vi qua đường của người đi bộ nhằm nâng cao mức độ an toàn tại nút giao thông có đèn tín hiệu ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hửu Cảnh;

Nguyễn Trần Quốc Sơn;

Đặng Quốc Thái ;

Trương Quang Nhất

Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng/ Quy hoạch

Khoa Công trình giao thông

4

Thiết kế mô hình giám sát môi trường và báo cháy tự động cho tầng hầm đậu xe ứng dụng Internet of Things

Dương Ngọc Hiệp;

Trần Quang Thái

Kỹ thuật công nghệ/ Cơ khí - Tự động hóa

Viện Cơ khí

- Vòng Chung kết Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Éureka 2019 sẽ được tổ chức vào sáng thứ sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại cơ sở chính trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đảng ủy- Ban Giám hiệu nhà trường;

- Phòng Công tác sinh viên, phòng Đào tạo;

- Các Khoa/ Viện;

- Các cơ sở Đoàn, đoàn viên;

- Lưu VT-LT.

CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG
 

(đã ký)
 

Nguyễn Thị Thùy Dung

 

Quay lại

Các tin đã đưa