Thông báo về Học bổng Khóa học ngôn ngữ Hàn tại Đại học Hàng hải Hàn Quốc

(Cập nhật ngày:08/05/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI

_____________

Số: 12/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

 
THÔNG BÁO
 
Về Học bổng 100% học phí Khóa học ngôn ngữ Hàn tại Đại học Hàng hải Hàn Quốc 

___________________

Trường Đại học Hải dương và Hàng hải Hàn Quốc (KMOU) gửi Trường thông báo về Khóa học ngôn ngữ Hàn dành cho sinh viên quốc tế. Chương trình chỉ đặc biệt được thiết kế nhằm thúc đẩy giao lưu sinh viên với các trường đối tác của KMOU nên đây là cơ hội tốt để sinh viên Trường có thể trải nghiệm văn hóa kết hợp với học ngôn ngữ Hàn. Chi tiết chương trình như sau:

- Thời gian: từ 24/6 – 30/8/2019

- Chi phí: Miễn phí học phí. Học viên đóng phí Ký túc xá, bảo hiểm và tiền sách (khoảng 540 Đô la Mỹ tổng cộng). Tự túc tiền ăn và đi lại.

Hồ sơ:

  • Đơn đăng ký
  • Ba (03) ảnh 3.5 x 4.5cm, nền trắng
  • Xác nhận sinh viên (Phòng Đối ngoại sẽ hỗ trợ cấp giấy xác nhận tiếng Anh)
  • Bản photo Hộ chiếu
  • Sao kê tài khoản ngân hàng (tối thiểu 10.000 Đô la Mỹ, thời hạn gửi ít nhất 6 tháng).

Thông tin chi tiết về chương trình và đơn đăng ký như file đính kèm. Thắc mắc (nếu có) và hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Cô Trần Thị Nguyệt Minh, P. Đối ngoại theo địa chỉ email minh.tran@ut.edu.vn trước ngày 16/5/2019 để tổng hợp.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo ./.

                                                                                                                                      TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

                                                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                                                   TS. Nguyễn Anh Tuấn

Quay lại

Các tin đã đưa