Thông báo về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới

(Cập nhật ngày:30/07/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 28/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO 

Về cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới

_______________

Hiện nay Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) vừa phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới tại Việt Nam.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo nội dung chương trình để cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường đăng ký tham gia cuộc thi.

1) Chương trình: Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh mới, tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo và bền vững tại Việt Nam.

- Ý tưởng mới, có ý nghĩa và giải quyết được vấn đề đặt ra

- Tinh thần doanh nghiệp

- Chưa đăng ký bản quyền ý tưởng

- Theo đúng tinh thần thể lệ cuộc thi

- Đề xuất ý tưởng bằng tiếng Anh

2) Thể lệ:

- Trình bày về năng lực tài chính không đủ để thực hiện ý tưởng kinh doanh

- Minh bạch về việc sử dụng nguồn vốn do GBA hỗ trợ cho ý tưởng thắng cuộc

- Chủ thể chưa đăng ký kinh doanh

3) Giải thưởng:

- Giải nhất: 160.000.000 VND

- Giải nhì: 80.000.000 VND

- Giải ba: 40.000.000 VND

4) Thời hạn và cách thức nộp đề xuất:

- Hạn chót đăng ký: ngày 14 tháng 8 năm 2020

- Đăng ký trực tuyến tại đây.

5) Thông tin liên lạc: Các ứng viên quan tâm đến cuộc thi vui lòng tham khảo thêm thông tin trên website hoặc liên hệ trực tiếp đến địa chỉ email businesschallenge@gba-vietnam.org

Trân trọng thông báo./.

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa