Thông báo về Chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2021

(Cập nhật ngày:11/12/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 39/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO 
Về Chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2021

_______________

Căn cứ công văn số 1526/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 04/12/2020 về việc tuyển sinh du học tại Hung-ga-ri theo Chương trình hợp tác giáo dục giữa hai nước năm 2021-2022.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo nội dung tuyển sinh như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ, thời gian

Số lượng: 200 suất, gồm có:

• 25 suất học bổng liên thông đại học - thạc sĩ: từ 05 - 06 năm đào tạo

• 80 học bổng đại học: từ 02 - 04 năm đào tạo

• 55 học bổng thạc sỹ: từ 1,5 - 02 năm đào tạo

• 30 học bổng tiến sỹ: 04 năm đào tạo

• 10 học bổng thực tập trình độ sau đại học: 01 năm đào tạo.

2. Chế độ học bổng

- Học phí, bảo hiểm y tế và học bổng do Chính phủ Hung-ga-ri tài trợ;

- Chính phủ Việt Nam cấp 01 lượt vé máy bay khứ hồi, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, và sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh.

3. Yêu cầu

- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Hung-ga-ri: Yêu cầu học dự bị tiếng 01 năm đối với trình độ đại học và yêu cầu tốt nghiệp đại học tại Hung-ga-ri đối với bậc thạc sỹ, tiến sỹ và thực tập;  

- Ứng viên đăng ký học bằng tiếng Anh: Yêu cầu có tiếng Anh TOEFL ITP 500 điểm hoặc IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương, hoặc tốt nghiệp THPT bằng tiếng Anh ở nước ngoài.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 15/01/2021 

5. Chương trình giới thiệu về học bổng:

Đại sứ quán Hungary sẽ tổ chức trực tuyến vào các thời gian:

- 17:00 – 18:00 thứ Năm, ngày 10/12/2020 tại link: meet.google.com/dor-yzua-pdv

- 17:00 – 18:00 thứ Hai, ngày 14/12/2020 tại link: meet.google.com/pvc-idjw-psq

- 11:00 – 12:00 thứ Ba, ngày 15/12/2020 tại link: meet.google.com/kpd-fqpb-udg

- 16:00 – 17:00 thứ Năm, ngày 17/12/2020 tại link: meet.google.com/pbb-duyt-eii

6. Hồ sơ, điều kiện đăng ký và quy trình nộp hồ sơ: Các ứng viên quan tâm xin vui lòng xem thêm chi tiết trên website của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội

(Website: http://icd.edu.vn/356/thong-tin-tuyen-sinh.html/BPF/vi-VN/CMS_Cat/Thong-Tin-Tuyen-Sinh/ hoặc https://hanoi.mfa.gov.hu/eng hoặc https://www.facebook.com/HunEmbassy.Hanoi/).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa