Thông báo về chương trình học bổng Hàn Quốc - GSK 2018

(Cập nhật ngày:24/04/2018)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số:11/2018-TB-PĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 04  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về Chương trình học bổng Hàn Quốc - GSK 2018

 _______________________

      Vừa qua, Phòng Đối Ngoại nhận được thông báo về chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc GSK 2018 tại trường Đại học Keimyung, Hàn Quốc.

      Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo thông tin chi tiết chương trình này như sau:

      1. Đối tượng tham gia: - Sinh viên năm thứ 2 – năm thứ 4, ngành Kiến trúc & Xây dựng trên toàn quốc.

      - Đạt GPA đến thời điểm hiện tại từ 7.0 trở lên đối với hệ 10, 2.8 trở lên đối với hệ 4.

      - Có khả năng nghe/ nói/ đọc/ viết tiếng Anh tốt.

           - Có sức khỏe tốt

           - Có mong muốn tìm hiểu và khám phá đất nước Hàn Quốc.

           - Có khả năng thích nghi với cuộc sống tại Hàn Quốc.

          2. Các lĩnh vực học tập ưu tiên:

     - Kiến trúc

     - Xây dựng

    3. Quyền lợi: Người nhận nhận được học bổng sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

     - Vé máy bay khứ hồi.

     - Học phí (Một phần hoặc toàn bộ)

     - Bảo hiểm.

    4. Chương trình khóa học:

    - Định hướng

    - Các bài giảng về chuyên ngành & đất nước Hàn Quốc

    - Dự án nghiên cứu

    - Các chuyến đi thực tế đến các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, khu công nghiệp, các địa điểm văn hóa/ lịch sử

    - Các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa với sinh viên Hàn Quốc, và các sinh viên ASEAN đến từ Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore & Thái Lan.

   5. Quy trình nộp hồ sơ

   Sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng Quốc gia IASTE Việt Nam – ĐH Thái Nguyên qua:

   Văn phòng Quốc gia IAESTER Việt Nam – Đại học  Thái Nguyên

   Tầng 3, Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

   Facebook: Fb.com/iaestevietnam; Email: Official@iaestevietnam.org;

   SĐT: +84 2083 840 234 (nhánh 306); hoặc: +84 1672 697 319 (Ms. Hương)

   6. Các mốc thời gian

    - Thời gian học: 16.07.18 – 17.08.18 (5 tuần)

    - Hạn chót ứng tuyển: 28/04/2018

    Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa