Thông báo về bảng tham khảo chiều cao và cân nặng để đặt may đồng phục cho sinh viên

(Cập nhật ngày:31/07/2015)

Để thuận lợi cho việc đăng ký size áo đồng phục năm học 2015 – 2016. Văn phòng Đoàn trường đã lên Bảng tham khảo chiều cao và cân nặng của mỗi người tương thích với từng size áo cụ thể để các bạn sinh viên có thể tham khảo trước khi đăng ký, cụ thể như sau:

1. ĐỐI VỚI NAM

             Chiều cao

Cân nặng

Dưới 1m65

1m65 – 1m75

1m75 – 1m80

Trên 1m80

Dưới 53kg

S

M

M

L

53 – 65kg

M

M, L

L

XL

Trên 65kg

M, L

L

L, XL

XL

 

2. ĐỐI VỚI NỮ

Chiều cao

Cân nặng

Dưới 1m50

1m50 – 1m60

1m60 – 1m73

Trên 1m73

Dưới 40kg

S

S

M

L

40 – 50kg

S

M

M, L

L, XL

50 – 60kg

M

M, L

L, XL

XL

Trên 60kg

L

L, XL

XL

XL

 

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN TRƯỜNG

Quay lại

Các tin đã đưa