Thông báo về Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020

(Cập nhật ngày:07/07/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 25/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về Chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia theo diện học bổng Hiệp định năm 2020

_______________

Trong khuôn khổ Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giai đoạn 2016-2020 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Căm-pu-chia và kế hoạch hợp tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo về chương trình tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2020.

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo nội dung tuyển sinh như sau:

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học:

- Số lượng: 15 suất học bổng (đại học và thạc sỹ) và 20 suất học bổng tiếng Khơ-me;

- Ngành học: Ngôn ngữ và văn hóa Khơ-me và các ngành khác.

2. Thời gian đào tạo:

- Chương trình đại học: 5 năm (bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Khơ -me);

- Chương trình thạc sỹ: từ 3 – 4 năm (bao gồm 1 năm học dự bị tiếng Khơ-me);

- Chương trình học tiếng Khơ-me: 02 năm.

3. Chế độ học bổng

- Học phí, chỗ ở ký túc xá: Chính phủ Căm-pu-chia tài trợ

- Phí sinh hoạt, đi đường, bảo hiểm, hộ chiếu, visa: Chính phủ Việt Nam cấp

4. Điều kiện dự tuyển

- Học bổng đại học: Sinh viên năm thứ nhất có kết quả 03 năm học THPT và kỳ I năm thứ nhất đại học đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên, không quá 35 tuổi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.

- Học bổng thạc sỹ: Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, trong biên chế nhà nước hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên, không quá 40 tuổi, có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên trong thời gian từ 01/2019-08/2020, chưa có quyết định tuyển dụng và có cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ về nước làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.

- Học bổng tiến sỹ: Cán bộ đã trình độ thạc sỹ, trong biên chế nhà nước hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên, không quá 45 tuổi, có thời gian công tác tối thiểu 12 tháng tính đến ngày 31/7/2020.

- Học bổng học tiếng Khơ-me: Cán bộ trong biên chế hoặc hợp đồng từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31/7/2020, không quá 45 tuổi, tốt nghiệp THPT trở lên.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: đến ngày 31/7/2020 tại Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Quy trình nộp hồ sơ và các thông tin khác: Ứng viên quan tâm xin vui lòng xem thêm chi tiết tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa