Thông báo về chương trình học bổng du học nước ngoài bậc thạc sỹ và tiến sỹ do Tập đoàn Vingroup tài trợ

(Cập nhật ngày:05/02/2021)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 01/2021-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO 
Về chương trình học bổng du học nước ngoài bậc thạc sỹ và tiến sỹ do Tập đoàn Vingroup tài trợ

_______________

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác về phát triển KH&CN đã ký kết giữa Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech (VinTech) thuộc Tập đoàn Vingroup, Công ty VinTech đã có thông báo về việc triển khai một số chương trình học bổng toàn phần trong năm 2021-2022 và 2022-2023.

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo nội dung của các chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên, cán bộ và giảng viên nhà trường

2. Các chương trình tài trợ:

a) Chương trình Thạc sĩ toàn phần về Mật mã và An toàn thông tin (CRYPTIS) năm 2021

- Số lượng học bổng: 10 suất

- Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Limoges, Cộng hòa Pháp.

- Hạn nộp hồ sơ (giờ Việt Nam): 18:00 ngày 31 tháng 5 năm 2021

b) Chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ năm học 2022/2023

- Chương trình bậc Thạc sĩ/Tiến sĩ ở các Trường Đại học Mục tiêu

- Hạn nộp hồ sơ (giờ Việt Nam): 18:00 ngày 15 tháng 3 năm 2021

 Các nội dung chi tiết: vui lòng xem tại đây

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang: https://scholarships.vinuni.edu.vn/scholarship/account/

*Lưu ý: Chương trình chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến.

Các cán bộ và giảng viên quan tâm, vui lòng liên hệ tới Ông Phan Quốc Thịnh – Quản lý Chương trình Học bổng, qua địa chỉ email: scholarships@vingroup.net hoặc số điện thoại: (+84) 24 71089779 (Ext: 9032 hoặc 9006).

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                             PHÒNG ĐỐI NGOẠI

Quay lại

Các tin đã đưa