Thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy năm 2018

(Cập nhật ngày:22/10/2018)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

___________

Số: 645 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy - năm 2018

___________________

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông trình độ đại học hình thức chính quy - năm 2018 như sau:

1.  Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

STT

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

NHÓM NGÀNH V

1

Ngành Kỹ thuật điện

(chuyên ngành Điện công nghiệp)

7520201

10

2

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

(chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7580205111

10

3

Ngành Kỹ thuật xây dựng

(chuyên ngành XD dân dụng và công nghiệp)

7580201

15

4

Ngành Công nghệ thông tin

7480201

10

5

Ngành Kỹ thuật Cơ khí

(chuyên ngành Cơ khí ô tô)

7520103

15

NHÓM NGÀNH VII

1

Ngành Khoa học Hàng hải

(chuyên ngành Điều khiển tàu biển)

7840106101

10

2

Ngành Khoa học Hàng hải

(chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy)

7840106102

10

3

Ngành Kinh tế vận tải

(chuyên ngành Kinh tế vận tải biển)

7840104

10

4

Ngành Kinh tế xây dựng

(chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

7580301

10

2.  Đối tượng và hình thức tuyển sinh

2.1  Đối tượng tuyển sinh

Người tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và có một trong các văn bằng dưới đây:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp phải đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phạm vi tuyển sinh trên cả nước.

2.2   Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung học tập toàn khóa (theo hệ 10) của thí sinh đã tốt nghiệp ở trình độ cao đẳng hoặc trung cấp; và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực (nếu có) được tính bằng mức 1/3 theo quy định hiện hành.

Trường hợp điểm trung bình chung học tập toàn khóa khác điểm hệ 10 thì sẽ được quy đổi sang điểm hệ 10 để xét tuyển trên cơ sở quy đổi điểm tương đương và xếp loại tốt nghiệp của thí sinh.

3. Hình thức đào tạo

-  Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại trường, trên cơ sở kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng của người học đã được nhà trường xem xét miễn trừ.

-  Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy được học các tín chỉ trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên chính quy. Cụ thể thời gian học tập trung, ban ngày; địa điểm tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

4.     Hồ sơ đăng ký xét tuyển

  Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

-   Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

-   02 bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (có chứng thực, mang theo bản chính để đối chiếu khi cần thiết)

-   Bảng điểm toàn khóa học ở trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (bản chính)

-   Học bạ Trung học phổ thông (bản sao)

-   02 giấy khai sinh (bản sao)

-  02 chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản sao)

-  02 giấy chứng nhận chế độ ưu tiên (nếu có)

-  Sổ hộ khẩu (bản sao)

-  02 ảnh 4x6 (ảnh chụp với áo sơ mi, phông nền trắng)

-   01 bì thư có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ người nhận).

5. Thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả xét tuyển

-  Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/10/2018 đến hết ngày 23/11/2018.

Lệ phí đăng ký xét tuyển (dự kiến): 30.000 đồng/hồ sơ

-  Thời gian công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): ngày 29/11/2018

6.  Thông tin liên hệ

Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 35126902.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Đồng Văn Hướng

 

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa