Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia “Chương trình Lời mời toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học Hàng hải và Đại dương” tại trường KMOU, Hàn Quốc

(Cập nhật ngày:02/11/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 37/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO 
V/v tuyển chọn sinh viên tham gia “Chương trình Lời mời toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học Hàng hải và Đại dương” tại trường KMOU, Hàn Quốc

_______________

Trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) vừa có thông báo về “Chương trình Lời mời Toàn cầu trong lĩnh vực Khoa học Hàng hải và Đại dương – Khóa học Mùa xuân năm 2021” trong khuôn khổ Bản ghi nhớ Hợp tác đã ký kết giữa trường KMOU và trường ĐH Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp tác trao đổi sinh viên.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chi tiết chương trình với nội dung như sau:

- Thời gian: Kỳ học mùa Xuân 2021 từ đầu tháng 3 đến ngày 15 tháng 6 năm 2021 (15 tuần). Sinh viên sẽ nhập cảnh vào giữa tháng 2 năm 2021 để cách ly 14 ngày theo Quy định của Chính phủ Hàn Quốc về phòng tránh dịch Covid.

- Địa điểm: Trường KMOU, Hàn Quốc

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh

- Nội dung Chương trình: Gồm các khóa học học thuật thông thường (chia làm 02 nghành Khoa học hàng hải và Khoa học Hải dương), các dự án theo nhóm dưới sự hướng dẫn của các sinh viên đã tốt nghiệp, ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, các chuyến đi thực tế đến các cơ quan nghiên cứu Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc, các chuyến tham quan di tích lịch sử, v.v. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ được trường KMOU cấp chứng chỉ hoàn thành các môn học đối với các khóa học học thuật.

- Học bổng: Sinh viên được trường KMOU tài trợ vé máy bay khứ hồi, chỗ ở và chi phí ăn uống hàng ngày. Trường KMOU không thu học phí của sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình. Trong quá trình học tập tại trường KMOU, sinh viên tiếp tục đóng học phí như hiện tại đang theo học tại Việt Nam.

- Số lượng được tuyển chọn: 25 sinh viên

Lưu ý: Sinh viên sau khi đăng ký và được lựa chọn tại trường, sẽ được gửi đến KMOU để xét duyệt hồ sơ. Sinh viên được chọn tham gia chương trình cuối cùng do trường KMOU quyết định.

Theo đó, phòng Đối ngoại thông báo sinh viên đăng ký tham gia chương trình có đủ các điều kiện dưới đây:

- Sinh viên từ năm thứ 3 trở đi (đã hoàn thành ít nhất 03 học kỳ trước khi đăng ký tham gia chương trình);

- Ngành học liên quan đến Khoa học Hàng Hải và Khoa học Hải dương;

- Tiếng Anh thành thạo tương đương TOEFL 530 (CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5 hoặc TOEIC 600;

- Điểm học lực: từ 2.5/4 trở lên;

- Tình trạng sức khỏe đảm bảo học tập tốt tại Hàn Quốc;

- Hộ chiếu còn hiệu lực trong thời gian tham gia chương trình (Bản phô tô).

Các ứng viên vui lòng nộp Đơn tham dự chương trình (theo mẫu), Bảng điểm (Bản chính), Giấy chứng nhận sinh viên (Bản chính), Chứng chỉ Tiếng Anh (Bản chứng thực) và Hộ chiếu (Bản copy) gửi về Cô Hà Thị Thúy Hòa - Chuyên viên Phòng Đối ngoại tại Phòng A.105 Lầu 1 Dãy nhà A, đồng thời gửi hồ sơ bản mềm đến địa chỉ email: hoa.ha@ut.edu.vn  trước ngày 18/11/2020.

Để biết thêm chi tiết về chương trình, các ứng viên vui lòng tham khảo tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa