Thông báo tham gia chương trình Hội trại “International Ocean Camp lần thứ hai” của trường ĐH Hải dương Quốc Gia Đài Loan

(Cập nhật ngày:10/10/2018)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 29/2018-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018


THÔNG BÁO

V/v tham gia chương trình Hội trại “International Ocean Camp lần thứ Hai” của trường Đại học Hải dương Quốc Gia Đài Loan

__________________________________

Tiếp nối thành công của Hội trại “International Ocean Camp” lần thứ Nhất và để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM & trường Đại học Hải dương Quốc gia Đài Loan (NTOU), phòng Đối ngoại vừa nhận được thông báo của Trường ĐH Hải dương Quốc gia Đài Loan mời các sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham gia chương trình Hội trại “International Ocean Camp” lần thứ Hai.

Thông tin về chương trình Hội trại như sau:

  • Thời gian: từ 5/12/2018 - 14/12/2018
  • Chi phí: NTOU sẽ tài trợ toàn bộ chi phí (chưa bao gồm vé máy bay khứ hồi và visa, bảo hiểm).
  • Hạn chót đăng ký: 05/11/2018.

Theo đó, phòng Đối ngoại thông báo sinh viên đăng ký tham gia chương trình với các điều kiện sau:

  • Số lượng sinh viên tham gia: 03
  • Sinh viên các ngành thuộc trường ĐH GTVT TPHCM
  • Anh văn giao tiếp tốt
  • Điểm học lực từ 3.0/4 trở lên
  • Chưa từng vi phạm kỷ luật theo quy định Nhà trường
  • Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất 06 tháng kể từ ngày đi.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại đây

Ứng viên nào quan tâm xin vui lòng gửi email về địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Ngọc Anh – Chuyên viên phòng Đối ngoại

Email: anh.nguyen@ut.edu.vn

Trân trọng thông báo/.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu (báo cáo);   

- Lưu ĐN

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa