Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy vào từng ngành/chuyên ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Cập nhật ngày:10/08/2021)

Quay lại

Các tin đã đưa