Thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 vào từng ngành/chuyên ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

(Cập nhật ngày:02/08/2022)

Quay lại

Các tin đã đưa