Thông báo Hội nghị quốc tế về năng lượng tái tạo và công nghệ mới nổi

(Cập nhật ngày:26/08/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 32/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO 
Về Hội nghị quốc tế về năng lượng tái tạo và công nghệ mới nổi
(International Conference on Renewable Energy & Emerging Technologies, ICREET 2019)

_______________

Vừa qua, Ban tổ chức của Hội nghị quốc tế về năng lượng tái tạo và công nghệ mới nổi (ICREET 2019) đã gửi thư mời cán bộ, giảng viên và sinh viên trường ĐH GTVT TP.HCM tham dự và có bài viết cho hội nghị.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chi tiết như sau:

1. Mục đích và nội dung hội nghị

ICREET 2019 nhằm xây dựng mạng lưới và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực năng lượng tái tạo khác nhau.

Hội nghị sẽ là cầu nối giữa các chuyên gia công nghiệp với những chuyên gia học thuật, nhằm tăng cường trao đổi về các cách tiếp cận cũng như ý tưởng về sự đổi mới trong công nghệ.

Hội nghị là một nền tảng để các giáo sư, học giả thể hiện ý tưởng mới và công trình nghiên cứu độc đáo trên nền tảng toàn cầu. ICREET-2019 sẽ tạo môi trường cho các giáo sư gặp gỡ và tương tác với các diễn giả và nhà khoa học quốc tế. Các học giả có thể xuất bản các bài báo của mình trên những tờ báo có uy tín quốc tế. Những bài báo tham dự trong ICREET2019 sẽ được xuất bản trên tạp chí Scopus nổi tiếng. Hơn nữa, những bài viết được trình bài tại hội nghị ICREET-2019 có thể được trích dẫn những kho dữ liệu khoa học có uy tín như: Science Direct, Research Pedia và Academic Library

ICREET-2019 sẽ là một cơ hội hoàn hảo cho sinh viên ở trình độ đại học và sau đại học để thể hiện những suy nghĩ sáng tạo và công việc nghiên cứu độc đáo của họ trên một nền tảng toàn cầu. ICREET-2019 sẽ giúp cho sinh viên gặp gỡ và tương tác với các diễn giả và nhà khoa học Quốc tế. Sinh viên có thể trao đổi và làm việc trên các lĩnh vực nghiên cứu có liên quan.

2. Đối tượng tham gia: Giảng viên, CBCNV và sinh viên của Trường.

3. Thời gian: ngày 13 & 14 tháng 11 năm 2019

4. Địa điểm: Jakarta, Indonesia.

5. Các mốc thời gian

- Đăng ký sớm: ngày 26 tháng 8 năm 2019

- Nộp bản tóm tắt: ngày 09 tháng 9 năm 2019

- Nộp bài đầy đủ: ngày 23 tháng 9 năm 2019.

- Đăng ký tham dự hội nghị: ngày 07 tháng 10 năm 2019

6. Cách thức đăng ký và nộp bài:

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng đăng ký online qua trang http://icreet.com hoặc liên hệ trực tiếp đến địa chỉ sau:

Số điện thoại: +91-9884076904 / +91-9606046863 / +12027548501

Email: info@icreet.in

Địa chỉ: Trung tâm hội nghị và khách sạn Aston Priority Simatupang, Jakarta, Indonesia.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa