Thông báo hỗ trợ sinh viên tài liệu học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID -19

(Cập nhật ngày:21/04/2020)

                                   TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

 THƯ VIỆN

Số:  06 /TB-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ sinh viên tài liệu học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID -19

_____________________

Thực hiện thông báo số 393/TB-ĐHGTVT ngày 17 tháng 04 năm 2020 về việc hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thư viện trường thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên đang học tập tại trường công tác hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Nội dung: Hỗ trợ chi phí gửi tài liệu  đến nhà đối với tất cả sinh viên/học viên đặt mua hoặc mượn tài liệu tại Thư viện Trường.

2. Hướng dẫn:

2.1. Đối với tài liệu mượn:

 Bước 1: Sinh viên/học viên kết nối với Thư viện qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0985.414.360 - 0945.789.894 - 0974. 499. 948 để xác minh thông tin chủ thẻ thư viện (Ghi chú: Không giải quyết trường hợp sinh viên/học viên dùng thẻ của người khác).

 Bước 2:

- Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mượn theo mẫu dưới đây:   

STT

    Tên tài liệu mượn

Tác giả  

Số lượng

  Địa chỉ người nhận

  Số điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email: thuvien@ut.edu.vn Hoặc qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0985.414.360 – 0945.789.894 – 0974. 499. 948 (Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu cần mượn)

Ghi chú: Sinh viên/học viên có trách nhiệm trả tài liệu theo quy định Mượn – Trả tài liệu của Thư viện.

2.2. Đối với tài liệu đặt mua:

Bước 1:

- Sinh viên/học viên điền thông tin yêu cầu về tài liệu cần mua theo mẫu dưới đây:   

STT

  Tên tài liệu đặt mua

Tác giả

 Số lượng

  Địa chỉ người nhận

  Số điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

- Gửi thông tin yêu cầu theo mẫu về Thư viện trường qua địa chỉ Email: thuvien@ut.edu.vn hoặc qua ứng dụng Zalo/Viber số ĐT: 0989 590 591 - 0828 291 000 – 0989.720. 549

 (Sinh viên/học viên sẽ nhận được phản hồi của Thư viện về thông tin tài liệu cần mua)

Bước 2: Sinh viên/học viên chuyển tiền mua tài liệu theo thông tin tài khoản dưới đây:.

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

Số tài khoản:112.000.007.125

Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, chi nhánh 7

Nội dung: Mua sách, Họ và tên,  Mã số sinh viên           

Thư viện trường rất hân hạnh được phục vụ!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các đơn vị

- Lưu TV

  PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

(đã ký)

 Thân Thị Lệ Quyên

 

Quay lại

Các tin đã đưa