Thông báo cơ hội nhận tài trợ toàn phần cho khóa học và thực tập tại Thái Lan dành cho sinh viên

(Cập nhật ngày:27/06/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 21/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Tham gia chương trình thực tập tại Thái Lan theo dự án phát triển năng lực
về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng

 _______________________________

Dự án phát triển năng lực về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng (“Training and Field Practicum on Logistics and Supply Chain Management”) do Viện Mekong hợp tác với Đại học Khon Kaen và công ty Thai Beverage Logistics (TBL) triển khai thực hiện. Đây là một phần trong các chương trình hỗ trợ giáo dục của công ty TBL nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông tin chi tiết chương trình như sau:

- Thời gian, địa điểm diễn ra chương trình: 17/7-13/8/2019 tại Thái Lan. Trong đó:

+ 17/7-28/7: Tham gia học tập tại Viện Mekong

+ 29/7-9/8: Đi thực tế tại các chi nhánh công ty TBL

+ 12/8-13/8: Báo cáo kết quả

- Điều kiện:

+ Sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 các ngành Kinh tế vận tải, Logistics, Công trình giao thông và Công nghệ thông tin;

+ Tiếng Anh khá;

+ Có thể theo suốt chương trình.

- Chi phí: SV được tài trợ toàn bộ chi phí gồm: vé máy bay, chỗ ở, ăn uống, tài liệu học tập, v.v trong quá trình tham gia chương trình.

-  Hồ sơ ứng tuyển:

+ Đơn đăng ký (SV điền thông tin đơn đăng ký, in và ký tên);

+ CV (tiếng Anh);

+ Bảng điểm (tiếng Anh, không bắt buộc);

+ Bản scan Passport;

+ Bản scan chứng chỉ Ngoại ngữ (nếu có).

- Cách ứng tuyển: SV nộp hồ sơ trực tiếp đến: Mr. Sa-nga Sattanum (sa-nga@mekonginstitute.org) - Program Manager of Trade and Investment Facilitation Department, Mekong Institute; Ms. Apinya Choonhahirun (apinya.c@thaibev.com) - Organization & Human Capital Development Specialist, Thai Beverage Logistics Co., Ltd., Bangkok, Thailand & cc Ms. Vũ Phương Liên (lien.vu@ut.edu.vn).

- Thời hạn nộp hồ sơ: 13h ngày 5/7/2019.

Đơn đăng ký và thông tin chi tiết chương trình, sinh viên quan tâm xem tại website: http://logisticsgms.com/events_detail.php?q=23 hoặc nếu có bất kỳ thắc mắc nào, ứng viên vui lòng liên hệ Ms. Vũ Phương Liên (Phòng Đối ngoại – ĐT: 028 35106171) để được giải đáp.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa