Infographic Chuẩn bị cho nơi làm việc sẵn sàng phòng chống COVID-19

(Cập nhật ngày:10/03/2020)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra những lời khuyên đối với các cơ quan, công sở cũng như người lao động để đảm bảo tốt phòng chống dịch COVID-19.

(Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với Bộ Y tế)

Quay lại

Các tin đã đưa