Trung tâm Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ GTVT

I. CHỨC NĂNG:

Trung tâm nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ Giao thông vận tải trực thuộc trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 1425/QĐ-BGTVT ngày19/05/2004 của Bộ Giao thông vận tải.

Tên giao dịch viết tắt bằng tiếng Anh: Center for Scientific research and Technology Development of Transport (viết tắt là CSTT).

Trung tâm là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở, có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ nhằm phát huy hiệu quả sự nghiệp đào tạo ngành Giao thông vận tải trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy cũng như phát triển công nghệ của ngành giao thông vận tải;

2. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, ứng dụng chuyên ngành các lĩnh vực có liên quan đến chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ, giảng dạy của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM;

3. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bổ túc và thực hành ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, khai thác, kinh doanh ngành giao thông vận tải và môi trường;

4. Tư vấn đầu tư, thiết kế, giám sát, kiểm định kỹ thuật, đánh giá chất lượng thiết bị, phương tiện, kết cấu hạ tầng công trình giao thông vận tải và giàn khoan;

5. Triển khai ứng dụng các công nghệ mới, tổ chức sản xuất thử nghiệm trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ kim loại, vật liệu mới và kết cấu hạ tầng công trình giao thông, môi trường, cấp thoát nước và dân dụng.

II. NHÂN SỰ

1. Giám đốc: TS. Vương Tấn Đức

2. P. Giám đốc: ThS. Phạm Quốc Trí

III. Liên hệ: (08) 3512 0560

Quay lại