Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải trực thuộc trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM được thành lập theo quyết định số 260/2006/QĐ- ĐHGTVT, ngày 22 tháng 08 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Transportation Training Center (viết tắt TTC)

Trung tâm thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

- Tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải cho mọi đối tượng có nhu cầu. 

- Tổ chức các khoá đào tạo kỹ thuật vận hành và bảo trì công nghiệp cho các phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chế thử các sản phẩm cơ khí. Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tham gia lao động sản xuất, nâng cao nghiệp vụ, thực tập nghề và nghiên cứu khoa học.

- Được liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải.  

II. Liên hệ

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ giao thông vận tải

Số 2, đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại : 08-6258 7592        

Fax: 08-35129837

Quay lại