Phòng Quản lý dự án và cơ sở vật chất

SỨ MỆNH TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH: Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý trình độ đại học và sau đại học; Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN: Đến năm 2030, Trường phấn đấu trở thành trường đại học lớn, đa ngành của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu về giao thông vận tải và các lĩnh vực liên quan, có uy tín, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và vững vàng tiếp cận trình độ các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC: “Kiến thức - Kỹ năng - Sáng tạo - Hội nhập”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "Đoàn kết - Nhân văn - Chất lượng - Sáng tạo - Hội nhập"

I. Chức năng Phòng Quản lý dự án và cơ sở vật chất

 Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của  Trường; mua sắm,  tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát trang thiết bị,  vật tư kỹ thuật, nhà xưởng,  phương tiện giao thông vận tải phục vụ cho  đào tạo, nghiên cứu khoa học và lao động  sản xuất. 

II. Nhiệm vụ

Lập kế hoạch và triển khai công tác mua sắm sử dụng các trang thiết bị, nguyên liệu vật tư; bảo quản, cấp phát trang thiết bị vật tư kỹ thuật cho các đơn vị theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng duyệt;

Lập kế hoạch và triển khai công tác sửa chữa nhà, xe và các trang thiết bị phục vụ làm việc và học tập;

Xây dựng các quy định về phân phối, sử dụng, bảo quản các loại thiết bị, vật tư và tài sản khác;

Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức công tác đấu thầu dịch vụ;

Phối hợp với phòng Tài vụ kiểm kê đánh giá chất lượng, giá trị các loại tài sản; tính toán khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản;

Phối hợp triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất;

Quản lý và đảm bảo việc cung cấp điện nước cho sinh hoạt, học tập và công tác;

Kết hợp với Phòng Đào tạo lập kế hoạch và bố trí các lớp học; thuê phòng học, phòng thí nghiệm và các điều kiện vật chất khác phục vụ cho hoạt động giảng dạy.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lũ lụt và thiên tai;

Thực hiện việc quản lý phòng học và các trang thiết bị đi kèm; Thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà trường;

Tổ chức, quản lý hoạt động hồ bơi theo nội quy của nhà trường.

III. Nhân sự

Phạm Quang Dũng

Trưởng phòng


Võ Văn Nam 
 
Phó trưởng phòng

Đỗ Văn Thiềm

Tổ trưởng hồ bơi

Nguyễn Tiền Phương

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên viên

Hoàng Trọng Hiệp

Chuyên viên

Lê Văn Dương

Chuyên viên

Lê Thị Nga

Chuyên viên

Nguyễn Thế Anh

Nhân viên

Vũ Văn Trình

Nhân viên

Lê Tuấn Tuynh

Nhân viên

Vũ Văn Thành

Nhân viên

Nguyễn Đăng Diện

Nhân viên

Lê Anh Quang Chuyên viên
 

Điện thoại liên hệ: (028) 3512 0538

Quay lại