Khoa Cơ bản

1/ Giới thiệu Khoa

Khoa Cơ bản bao gồm các bộ môn Toán, Lý, Hóa.

Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa:

- Giảng dạy các học phần thuộc Khoa học cơ bản bao gồm ToánHóa cho các hệ đào tạo khác nhau của Nhà trường như hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông, Bằng 2, hệ đào tạo Vừa làm vừa học và Sau đại học;

- Tham gia vào công tác tuyển sinh đầu vào cho các hệ trên;

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ được giao khác.

Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, Khoa Cơ bản đáp ứng được yêu cầu về giảng dạy khối kiến thức thuộc giai đoạn đại cương, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho Nhà trường.

2/ Cơ cấu tổ chức nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/

học vị

Chức vụ

Liên lạc

 

Huỳnh Văn Tùng

Thạc sĩ

Trưởng Khoa

Tung_cb@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN TOÁN

1

Huỳnh Văn Tùng

Thạc sĩ

Tổ Trưởng BM Toán

 

2

Trương Thị Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

 

3

Trần Thị Thùy Dương

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Nguyễn Trí Đạt

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Đinh Quang Đức

Thạc sĩ

Giảng viên

 

6

Nguyễn Thị Thanh Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

 

7

Phạm Thị Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

 

8

Trần Lê Hoàng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

9

Hà Nguyễn Thùy Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

10

Nguyễn Thị Huyền Nga

Thạc sĩ

Giảng viên

 

11

Trần Minh Quang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

12

Nguyễn Văn Tấn

Cử nhân

Giảng viên

 

13

Hà Anh Tuấn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

14

Lê Văn Toàn

Thạc sĩ

Giảng viên

 

15

Trần Đình Tướng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

16

Lê Thị Thanh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

17

Võ Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

 

18

Huỳnh Kim Truyện

Cử nhân

Giảng viên

 

19

Huỳnh Nhật Vỹ

Thạc sĩ

Giảng viên

 

20

Văn Thị Kim Xuyến

Thạc sĩ

Giảng viên

 

BỘ MÔN VẬT LÝ

21

Trần Thị Bích Thủy

Thạc sĩ

Tổ Trưởng BM Vật lý

 

22

Nguyễn Thị Tuyết Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

 

23

Trần Thái Nguyên

Cử nhân

Giảng viên

 

24

Trương Đức Quỳnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

25

Nguyễn Đăng Khoa

Thạc sĩ

Giảng viên

 

26

Trần Quốc Việt

Thạc sĩ

Giảng viên

 

BỘ MÔN HÓA

27

Phan Minh Vượng

Thạc sĩ

Tổ Trưởng BM Hóa

 

28

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

Giảng viên

 

29

Trần Văn Thành

Thạc sĩ

Giảng viên

 

30

Chu Thị Thủy

Kỹ sư

Giáo vụ

 

 

3/ Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Các hướng nghiên cứu chính:

- Phương trình đạo hàm riêng

- Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán

- Đại số

4/ Thành tích

Với đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, có trình độ chuyên môn cao, Khoa Cơ bản luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa đã đạt được một số thành tích cao trong việc hướng dẫn đội tuyển Olympic Toán tham dự thi các kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc; tổ chức và huấn luyện đội tuyển bóng đá sinh viên tham dự vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc.

Khoa Cơ bản đã đạt thành tích “Tập thể Lao động xuất sắc” trong các năm học: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013.

5/ Liên hệ:

Điện thoại:       (08) 35120197

Email:               kcb@hcmutrans.edu.vn

>> Bộ đề cương chi tiết Khoa Cơ bản

Quay lại