Bộ môn Ngoại ngữ

1/ Giới thiệu

Năm 1991, cùng với sự hình thành phân hiệu Đại học Hàng hải nay là trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Bộ môn Ngoại Ngữ (trực thuộc Ban Giám đốc phân hiệu) được thành lập với lực lượng nòng cốt gồm 4  giáo viên cơ hữu và 6 giáo viên thỉnh giảng.

Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng giảng viên.

Bộ môn đảm nhận việc giảng dạy môn tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành cho tất cả các ngành học, tất cả các bậc đào tạo (Sau đại học, đại học, liên thông, cao đẳng), các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học) trong toàn trường với khối lượng giảng dạy khoảng 15.000 tiết mỗi năm.

Ngoài công việc giảng dạy cho sinh viên của trường, Bộ môn Ngoại ngữ tham gia:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập môn tiếng Anh cho các ngành đào tạo của Trường trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình Tiếng Anh  cơ bản và Tiếng Anh chuyên ngành.

- Biên soạn và thẩm định chương trình và bộ đề thi Tiếng Anh Hàng hải và Tiếng Anh Máy tàu thủy của Bộ Giao thông Vận tải.

- Biên dịch tài liệu và phiên dịch cho trường và các công ty, tổ chức, đơn vị trong và ngoài trường.

- Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải cho Trung tâm huấn luyện thuyền viên của trường chuyên đào tạo sĩ quan Hàng hải cho các công ty vận tải biển trong thành phố và các tỉnh thành trong cả nước.

- Giảng dạy Tiếng Anh Hàng hải cho Công ty đào tạo và nguồn nhân lực hàng hải (UT-STC),

- Giảng dạy và luyện thi chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia các cấp độ cho trung tâm Ngoại Ngữ tin học của trường.

2/ Nhân sự

STT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chức vụ

Liên lạc

1

Vũ Thị Lan Anh

Tiến sỹ,

Giảng viên chính

Trưởng BM

Trưởng Ban nữ công BCH CĐ Trường

Chủ tịch HĐKH BM

lananh_nn@hcmutrans.edu.vn

2

Trần Hoàng Anh

Thạc sỹ

Giảng viên chính

 

hoanganh_nn@hcmutrans.edu.vn

 

3

Phạm Lê Minh Châu

Thạc sỹ

Chủ tịch CĐ BM

Thành viên

HĐKH BM 

chau_nn@hcmutrans.edu.vn

4

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Tiến sỹ

Thành viên HĐKH BM 

nguyetanh_nn@hcmutrans.edu.vn

5

Bùi Vũ Thế Đức

Thạc sỹ

Thành viên HĐKH BM  

theduc_nn@hcmutrans.edu.vn

6

Nguyễn Thị Mỹ Châu

Thạc sỹ

Thành viên HĐKH BM   

mychau_nn@hcmutrans.edu.vn

7

Trần Thị Tú Anh

Thạc sỹ

 

tuanh_nn@hcmutrans.edu.vn

8

Bùi Minh Tiến

Thạc sỹ

 

tien_nn@hcmutrans.edu.vn

9

Nguyễn Thị  Kim Cúc

Thạc sỹ

 

cuc_nn@hcmutrans.edu.vn

10

Lê Thanh Tú

Thạc sỹ

 

tu_nn@hcmutrans.edu.vn

11

Nguyễn Văn Phương

Thạc sỹ

 

phuong_nn@hcmutrans.edu.vn

12

Nguyễn Thị Mộng Tưởng

Đang học cao học

 

tuong_nn@hcmutrans.edu.vn

13

Hoàng Thị Thu Trang

Tiến sỹ

 

hgtrang_nn@hcmutrans.edu.vn

14

Trần Kim Hiền

Thạc sỹ

 

hien_nn@hcmutrans.edu.vn

15

Nguyễn Trọng Nhân

Đang học NCS

 

nhan_nn@hcmutrans.edu.vn

16

Trần Thị Cẩm Thơ

Thạc sỹ

 

camtho _nn@hcmutrans.edu.vn

17

Nguyễn Thị Hải Hà

Đang học NCS

Phó chủ tịch CĐ BM

haiha_nn@hcmutrans.edu.vn

18

Đặng Thị Dao Chi

Thạc sỹ

 

chi_nn@hcmutrans.edu.vn

19

Tạ Duy Nuôi

Thạc sỹ

 

tdnuoi_nn@hcmutrans.edu.vn

20

Hồng Đông Anh Chi

Thạc sỹ

 

 

21

Nguyễn Phúc Hưng

Thạc sỹ

 

 

22

Ngô Thị Phương Thảo

Đang học cao học

 

 

23

Tô Mỹ Viện

Thạc sỹ

 

 

24

Võ Thị Ngọc Dung

Thạc sỹ

 

 

25

Hồ Thị Hằng

Kỹ sư

Giáo vụ, UV BCH BM

hang_nn@hcmutrans.edu.vn

 
3. Liên hệ: (08) 35120445

Quay lại