Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất

1.Giới thiệu:

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013; để triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên các trường đại học; ngày 24/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN cho sinh viên của nhà trường từ năm học 2015.

Ngày 24/8/2015, Nhà trường ra quyết định thành lập Bộ môn Giáo dục quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất với chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, dạy, học tập trung và đánh giá kết quả môn học về GDQP-AN cho các đối tượng sinh viên năm nhất của trường; thời gian quy định mỗi đợt học là một tháng với số lượng 300 sinh viên được bố trí ăn ở, quản lý học tập, sinh hoạt tập trung; địa điểm tại Khu nội trú quận 2 của trường.

- Tham mưu cho Nhà trường về công tác xây dựng và quản lý lực lượng Tự vệ; phối hợp tổ chức huấn luyện cho lực lượng Tự vệ của trường theo yêu cầu của Ban Chì huy quân sự Trường.

- Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học về GDTC cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo của Trường.

- Tham mưu cho Nhà trường và chịu trách nhiệm về tổ chức các hoạt động TDTT; các giải TDTT thi đấu phong trào tổ chức trong và ngoài trường theo kế hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được nhà trường giao.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổ Giáo dục quốc phòng – An ninh:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌCHÀM/

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

1

Lê Anh Hùng

Cử nhân KHQS

Phụ trách Khu nội trú Q2 kiêm Phụ trách Bộ môn

2

Trần Thị Kim Oanh

Cử nhân

Giáo vụ 

3

Nguyễn Minh Tới

Cử nhân

Chuyên viên

4

Đào Văn Thịnh

Kỹ sư

Chuyên viên

5

Đặng Xuân Chín

 

Nhân viên

6

Nguyễn Mạnh Hùng

Thạc sĩ QS

GV thỉnh giảng

7

Nguyễn Viết Bình

Cử nhân GDQP

GV thỉnh giảng

8

Đặng Trường Giang

Thạc sĩ GDQP

GV thỉnh giảng

9

Trần Đình Dần

GV TTQP QĐ4

GV thỉnh giảng

10

Đặng Văn Tuyền

GV TTQP QĐ4

GV thỉnh giảng

 

Tổ Giáo dục thể chất

1

Hồ Văn Lừng

Thạc sỹ

Tổ trưởng

2

Nguyễn Đình Dự

Cử nhân

Giảng viên

3

Nguyễn Thị Nở

Cử nhân

Giảng viên

4

Trần Vĩnh Hòa

Thạc sỹ

Giảng viên

5

Huỳnh Thị Thu Hằng

Cử nhân

Giảng viên

6

Phạm Thanh Vân

Thạc sỹ

Giảng viên

 

3. Liên hệ:

Điện thoại: 08.37408853 – 0982003777

Địa chỉ: Số: 17/12 Trần Não, KP3, phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Quay lại