Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất

1.Giới thiệu:

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013; để triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên các trường đại học; ngày 24/4/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý để Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh là đơn vị chủ quản, tiến hành tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN cho sinh viên của nhà trường từ năm học 2015.

Ngày 24/8/2015, Nhà trường ra quyết định thành lập Bộ môn Giáo dục quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất với chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, dạy, học tập trung và đánh giá kết quả môn học về GDQP-AN cho các đối tượng sinh viên năm nhất của trường; thời gian quy định mỗi đợt học là một tháng với số lượng 300 sinh viên được bố trí ăn ở, quản lý học tập, sinh hoạt tập trung; địa điểm tại Khu nội trú quận 2 của trường.

- Tham mưu cho Nhà trường về công tác xây dựng và quản lý lực lượng Tự vệ; phối hợp tổ chức huấn luyện cho lực lượng Tự vệ của trường theo yêu cầu của Ban Chì huy quân sự Trường.

- Tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học về GDTC cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo của Trường.

- Tham mưu cho Nhà trường và chịu trách nhiệm về tổ chức các hoạt động TDTT; các giải TDTT thi đấu phong trào tổ chức trong và ngoài trường theo kế hoạch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được nhà trường giao.

2. Cơ cấu tổ chức:

3. Liên hệ:

Điện thoại: 028.37408853

Địa chỉ: Số: 10/12 Trần Não, KP3, phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Quay lại