Ban Giám hiệu

NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Văn Thư              Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

 

Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường.

NGƯT. PGS.TS. Đồng Văn Hướng           Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

Phụ trách

+ Công tác tuyển sinh hệ chính quy;

+ Công tác đào tạo đại học hệ chính quy;

+ Công tác sinh viên; công tác đoàn, hội sinh viên;

PGS. TS. Nguyễn Bá Hoàng                     Chức vụ : Phó Hiệu trưởng 

 

Phụ trách:

+ Công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học;

+ Đào tạo vừa làm vừa học;

+ Công tác quan hệ doanh nghiệp;

+ Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng;

+ Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO;

+ Các dự án hợp tác quốc tế liên quan của ngành Công trình;

+ Dự án chống tác động của biến đổi khí hậu; 

 

 

 

Quay lại