Ban Giám hiệu

 

NGƯT. PGS.TS. Đồng Văn Hướng   Chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phụ trách Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường

 

Phụ trách chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường.

PGS. TS. Nguyễn Bá Hoàng                     Chức vụ : Phó Hiệu trưởng 

 

Phụ trách:

+ Công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học;

+ Đào tạo vừa làm vừa học;

+ Công tác quan hệ doanh nghiệp;

+ Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng;

+ Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO;

+ Các dự án hợp tác quốc tế liên quan của ngành Công trình;

+ Dự án chống tác động của biến đổi khí hậu; 

 

 

 

Quay lại