Hội Cựu Chiến binh Trường ĐH GTVT TP. Hồ Chí Minh

1/ Giới thiệu

Hội Cựu Chiến binh (CCB) Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 53/QĐTL ngày 03/08/2004 do Chủ tịch quận Hội Bình Thạnh ký.

Hiện nay Hội có 03 chi hội, 20 hội viên, trong đó 12 đồng chí là đảng viên.

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Hội CCB Quận Bình Thạnh, Hội CCB Nhà trường có nhiều cơ hội triển khai các hoạt động một cách thuận lợi.  

Hội viên Hội CCB nhiệt tình trong công tác và gương mẫu và đạo đức lối sống, nhận thức tốt về chính trị, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật cao, lập trường về tư tưởng vững vàng, đoàn kết gắn bó trong đơn vị.

2/ Nhiệm vụ

a. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham mưu cho cấp ủy và thực hiện tham gia giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

b. Tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh.

c. Xây dựng tổ chức Hội CCB luôn trong sạch vững mạnh.

d. Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

e. Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên, Cựu chiến binh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

f. Phối hợp với Đoàn Thanh niên CSHCM, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

g. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách của đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

3/ Nhân sự:

- Chủ tịch:  Đ/c Lê Anh Hùng, BM Giáo dục quốc phòng - GDTC

- Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Đức Hiếu, Phó GĐ Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2012-2017

Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam

>> Nghị quyết Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

>> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất (30/4/1975 - 30/4/2015)

>> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

>> Đề cương tuyên truyền Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - 26 năm xây dựng và trưởng thành

>> Nghị quyết Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

>> Kế hoạch công tác quý II năm 2016 của Hội Cựu chiến binh Trường

>> Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, 27 năm hình thành và phát triển 

>> Lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam

>> Nghị quyết Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM khóa II tại Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022

>> Quy chế làm việc của Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017 – 2022

>> Quy chế làm việc của BCH Hội CCB Trường nhiệm kỳ 2017-2022

>> Chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội CCB 

>> Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 28 năm xây dựng và trưởng thành

>> Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm (2014 - 2019)

>> Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 30 năm xây dựng và trưởng thành, 15 năm thành lập Hội CCB Trường ĐH GTVT TP.HCM

>> Báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu (giai đoạn 2014-2019)

>> Báo cáo kết quả CCB năm 2019 của Hội Cựu Chiến binh Trường

Quay lại