Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

(Cập nhật ngày:16/02/2023)

Sáng ngày 16/02/2023, Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý, Bí thư Đảng uỷ khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải đã đến dự Hội nghị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ cho biết, Đảng ủy đã lãnh đạo việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giảng dạy... của Trường theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ, chi bộ và của cấp trên giao. 

Đặc biệt, mặc dù đối mặt với những áp lực trong công tác tuyển sinh nhưng xuất phát từ nhu cầu của người học, chia sẻ với khó khăn của người học, Đảng uỷ đánh giá đúng tình hình và đã có những chỉ đạo kịp thời và kết quả tuyển sinh đạt 100%. Công tác quản lý sinh viên cũng thực chất hơn, gần gũi với sinh viên hơn. Đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên cũng thực tế hơn...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW BCH Trung ương khóa XI và Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh các trình độ; Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; Chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình công tác toàn khóa do Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ năm mới

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Nhà trường; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng uỷ đã báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với yêu cầu thực tế nên từng bước đi vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến nhất định trong toàn Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quốc phòng, an ninh, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, sinh viên và học viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Đảng uỷ đã báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trường 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Vang, báo cáo công tác của Uỷ ban kiểm tra năm 2022, trong đó Uỷ ban đã chủ động kịp thời xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý đánh giá cao Đảng bộ Trường đã thể hiện tốt công tác lãnh quảng bá về công tác đào tạo, kết hợp nắm bắt thông tin với sinh viên và đề nghị Đảng bộ tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu...

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng cho các chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chi uỷ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thuỷ, Q. Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo nguyên tắc làm việc của Hội đồng Trường
và các hoạt động thường niên

Tại phiên thảo luận và chất vấn trong Đảng, các đại biểu cho rằng trong thời gian qua, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng uỷ có vai trò rất rõ nét và mong muốn Đảng uỷ lãnh đạo xây dựng chiến lược trung hạn và dài hạn cụ thể hơn... Các đại biểu cũng đã đặt các câu hỏi về công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất, công tác đào tạo của Nhà trường trong thời gian tới. Đại diện BCH Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi được đặt ra, đặc biệt công tác xây dựng cơ sở vật chất và các dự án.

Các đảng viên đặt câu hỏi trong phiên thảo luận

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, trí tuệ, Đảng bộ Nhà trường quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Quay lại

Các tin đã đưa