Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Cập nhật ngày:02/08/2017)

Ngày 02/8/2017, tại Hội trường A Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM, Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên trực thuộc.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT cho rằng đây là những Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thúy, Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ GTVT phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Tài, nguyên UVBTV Thành ủy, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo viên đã tập trung giới thiệu để hội nghị nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, từ đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị. Sau Hội nghị, các Đảng bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đảng bộ mình.

Đ/c Nguyễn Thành Tài báo cáo triển khai nghị quyết

Đảng viên được phổ biến các nghị quyết

Quay lại

Các tin đã đưa